Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Privacy Policy

Obavijest o privatnosti

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET kao organizator konferencije poštuje privatnost i sigurnost svojih korisnika. Stoga vas putem ove obavijesti o privatnosti želimo informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i kako brinemo o njihovoj zaštiti te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka.

Podaci koje prikupljamo

CARNET prikuplja osobne podatke sudionika konferencije u svrhu prijave radova autora i njihovog prezentiranja u programu konferencije te ih ne obrađuje u druge svrhe, na temelju članka 6. stavak 1. b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prilikom prijave rada CARNET prikuplja sljedeće osobne podatke: ime i prezime autora rada, ustanovu u kojoj je zaposlen, biografiju, broj telefona/mobitela autora i e-adresa autora.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Podaci o autorima se čuvaju trajno radi mogućnosti izdavanja potvrde o doprinosu kvaliteti programa konferencije, koja služi za profesionalno napredovanje u sustavu obrazovanja.

Ispitanik može tražiti brisanje podataka, a u tom slučaju CARNET ne može naknadno izdati potvrdu o doprinosu kvaliteti programa konferencije.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Aplikaciju za prijavu radova održava CARNET, a vlasnik licence Zakon Group LLC ima ograničen uvid u podatke.

U pripremi programa konferencije sudjeluju vanjski suradnici CARNET-a, članovi Programskog odbora, koji također imaju ograničen uvid u osobne podatke autora.

Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena.

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

CARNET je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u CARNET-u.

https://www.carnet.hr/zastita-osobnih-podataka/

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor vezano uz vlastita prava možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
https://azop.hr/

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC