Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
41.1MB

Pag 3D

Živimo u gradu bogate tradicionalne baštine. Prošle smo vam godine predstavili našu Pašku e-čipku ispritanu 3D printerom. S obzirom na situaciju, prošle školske godine naša Zadruga nije uspjela u potpunosti prezentirati svoj novi proizvod. Ali smo uspjeli nabaviti 3D printer i otišli korak dalje. U trenutku kada smo se zatvorili u kuće istovremeno smo virtualno mogli prošetati ulicama velikih metropola, posjetiti izložbe svjetski poznatih muzeja, popeti se na vrh Eiffelovog tornja,… A zašto mi ne bi omogućili ljudima da prošeću i našim gradom? Još dok smo razvijali tu ideju došli smo do nove. Zašto ne bi 3D printerom isprintali jezgru grada Paga i istaknuli sve kulturne građevine kao što su crkve, spomenici, most,..? Više od online komunikacije nam nije ni trebalo. Tako su Teamsi, mailovi, Viber i facebookov masenger radili i više nego su trebali. Na osnovu dokumenata isprintali smo plan grada u djelovima 20 cmx20 cm, koje smo spojili. Za modeliranje i printanje građevina iskoristili smo geometrijska tijela u matematici 8. razreda i modelirali ih u Geogebri, te modeliranje, ispis 3d objekata i obradu slika u informatici Tinkercad. Građevine smo isprintali u dijelovima tako da je moguće maknuti krov, a u unutrašnjosti građevine skriva se QR kod koji omogućuje virtualnu šetnju građevinom. Svaku od isprintanih građevina moguće je umetnuti u plan grada na odgovarajuće mjesto. Ni to nije gotovo! Odlučili smo svaku od građevina pretvoriti u mini suvenir za našu Zadrugu koji bi također u svojoj unutrašnjosti skrivao QR kod sa virtualnom šetnjom kroz tu građevinu.

Autor(i):

Božica Oštarić Veršić
OŠ J. Dalmatinca Pag
Croatia
Rođena 20. ožujka 1977. u Rijeci. Nakon završene osnovne škole upisuje Medicinsku školu u Rijeci smjer Primalja. Diplomu profesora matematike i fizike stekla na Odsjeku za fiziku pri Sveučilištu u Rijeci. Još kao student počinje raditi u OŠ F.K. Frankopana u Brodu na Kupi kao učiteljica matematike. 2014. s obitelji seli na Pag gdje počinje raditi u OŠ J. Dalmatinca kao učitelj matematike i fizike, gdje je unaprijeđena u zvanje učitelja mentora. Prijavom škole u Pilot projekt „e – Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ postaje koordinator projekta. Aktivna je u svojoj zajednici u Kolanu gdje u suradnji s Općinskom knjižnicom održava radionice za djecu. Uključuje se u projekt Festival znanosti. Za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja nagrađena je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u prosincu 2018. godine. Živi u Kolanu na otoku Pagu, udata, majka dvoje djece.

Ivana Vrban
OŠ J. Dalmatinca Pag
Croatia
Rođena 4.10.1991. u Kranju u Sloveniji. Završila je Osnovnu školu Jurja Dalmatinca Pag te Opću gimnaziju u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag. 2017. završava diplomski studij matematike i informatike Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Zapošljava se u OŠ Jurja Dalmatinca Pag 2016. kao učitelj matematike i informatike gdje aktivno sudjeluje u svim projektima kao e- Škole, Festival znanosti.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC