Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
13.4MB

Vodič za obrazovne influencere - učitelje nomade

Autori radionice predstavljaju inovativni model stručnog usavršavanja u eTwinning okruženju u kojemu su eTwinning učitelji učitelji influenceri. Svoja postignuća, načine rada i uratke predstavljaju kolegama. Kako bi to bilo moguće autori i voditelji radionice poučavaju polaznike kako samostalno osmisliti, kreirati, oglasiti, provesti i evaluirati digitalno događanje za obrazovne djelatnike, kako koristiti platformu eTwinning za održavanje događanja te na koji način osmisliti digitalnu kampanju za oglašavanje iste. U radioničkom dijelu polaznici će po koracima osmisliti svoje događanje, opisati ciljanu skupinu, odabrati digitalne alate koje će koristiti unutar svojega događanja, a potom istu objaviti i održati te evaluirati na eTwinning platformi. Samostalno će odabrati alate za evaluaciju virtualnog događanja. Voditelji radionice će evaluirati svako od kreiranih događanja.

Autor(i):

Nataša Ljubić Klemše
I. osnovna škola Bjelovar
Croatia
Nataša Ljubić Klemše, magistra odgojnih znanosti, učiteljica savjetnica. eTwinning ambasadorica. Članica radne skupine za i-Nastavu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Članica radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata. Urednica časopisa za odgoj i obrazovanje "Bjelovarski učitelj" pri Ogranku HPKZ Bjelovar. Autorica udžbeničkih kompleta za Informatiku i Matematiku u razrednoj nastavi u ŠK te pripadajućih digitalnih obrazovnih sadržaja.

Tomislav Pavlović
OŠ Ludina
Croatia
Tomislav Pavlović, mag.prim.educ., učitelj savjetnik, ravnatelj Oš Ludina, eTwinning ambasador, Koordinator nekoliko Erasmus+ projekata

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC