Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
3.8MB

Optički instrumenti kao jednostavni pribor za eksperimentalni rad

Izgledaju li danas naše učionice, učenici i učitelji jednako kao prije godinu dana? Jesmo li dobili priliku zakoračiti u jedno novo, već sada normalno digitalno doba? Naše učionice opremljene su tehnologijom kojom se brzo selimo izvan zidova naših učionica, u virtualne učionice, te u realnom vremenu učionice u druge države. Autorice radionice žele prikazati kako učenici mogu samostalno istražiti o prošlosti optičkih instrumenata, izraditi prema uputama jednostavne optičke instrumente i primijeniti ih u pokusima u nastavi uživo ili nastavi na daljinu. Na ovaj način stvorili smo našim učenicima praktično iskustvo, izvrsnost u učenju i radu te dali poticaj za kontinuirano cjeloživotno učenje. Polaznici radionice moći će izraditi u skupini optičke instrumente, predstaviti ih ostalim polaznicima radionice te se upoznati s digitalnim alatom Yenka. Yenka je skup programa za izradu edukativnih digitalnih interaktivnih materijala iz matematike, fizike, kemije, tehnologije i programiranja. U njemu se nalazi niz virtualnih laboratorija koji omogućavaju simulaciju eksperimenata. S instalacijom programa dobije se velik broj gotovih materijala koji se mogu uređivati, a postoji i mogućnosti kreiranja novih simulacija. Sudionici će moći pregledati gotove digitalne materijale, a na kraju će izraditi vlastiti digitalni materijal na temu optičkih instrumenata. Tako se potiče kreativnost kako nas učitelja, tako i naših učenika te omogućuje razvoj generičkih kompetencija. Sav rad na ovom projektu voditeljice će predstaviti digitalnim priručnikom Mala škola optičkih instrumenata koji su izradili u alatu Libar. U ovom priručniku nalaze se sva teorijska znanja iz optike, video uradci, upute za izradu pojedinih optičkih instrumenata te zanimljivosti koje su učenici istraživali.

Autor(i):

Ivana Zakanji
Osnovna škola Franje Krežme, Osijek
Croatia
Ivana Zakanji, rođena 1981. godine, učiteljica je fizike i tehničke kulture u osječkoj školi OŠ Franje Krežme. Završila je studij fizike i tehničke kulture s informatikom na Odjelu za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Promovirana je u zvanje učitelj mentor 2018. godine. Uz redovnu nastavu zadužena je za vođenje jednog od prvih pet Regionalnih obrazovnih centara osnovanih od strane Carneta u sklopu projekta e Škola. Godinama je mentor studentima fizike na metodičkoj praksi i mentor pripravnicima. Rado se uključuje u sve aktivnosti koje populariziraju STEM područje. Autorica je multimedijalnih radova, udžbenika i metodičkih preporuka iz fizike i tehničke kulture.

Tomislava Jukić
Osnovna škola "Retfala", Osijek
Croatia
Tomislava Jukić, rođena 1975. u Osijeku gdje se školovala i završila studij matematike i fizike sa zvanjem profesor matematike i fizike. Radi u OŠ "Retfala", Osijek na radnom mjestu učitelj matematike i fizike s 15 godina radnog staža. Promovirana je u zvanje učitelj mentor 2018. Aktivno sudjeluje u projektima unutar škole kao i drugim s ciljem unapređivanja nastave i popularizacije fizike. Ujedno je i voditelj za projekte.

Jasmina Alilović
Osnovna škola "Matija Gubec", Čeminac, CTK Čeminac
Croatia
Jasmina Alilović, rođena 1971. u Osijeku gdje je i završila studij matematike i fizike. Već 23 godine radi u OŠ “Matija Gubec”, u Čemincu, kao učiteljica matematike i fizike. Promovirana je u zvanje učitelja savjetnika 2017. Godine. Aktivno sudjeluje u radu Zimske škole matematike, Zimske škole fizike i u ostalim projektima koji za cilj imaju unapređenje nastave. Volontira u dvije udruge: Udruzi za ruralni turizam Đola i Centru tehničke kulture Čeminac te mentorira u Zajednici tehničke kulture grada Osijeka. Dobitnica je državne nagrade za najuspješnijeg odgojno–obrazovnog radnika u školskoj godini 2019./2020. te godišnje državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2020. godinu.

Spomenka Hardi
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Đakovo
Croatia
Spomenka Hardi, rođena 1967. u Đakovu. Završila je studij matematike i fizike 1991. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Predaje fiziku u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika fizike u gimnazijama Osječko-baranjske županije od 2010. godine. 2018. god. promovirana je ponovno u zvanje profesora savjetnika. Redovito se stručno usavršava putem online edukacija i edukacija na lokalnim i državnim stručnim skupovima. Aktivno je sudjelovala na mnogim stručnim supovima kao predavač ili voditelj radionice. U radu s učenicima primjenjuje suvremene nastavne metode i priprema učenike za natjecanja, a već dvanaest godina organizira Zimsku školu fizike za učenike i nastavnike srednjih škola Osječko-baranjske županije. Sudjelovala je u ISE projektu i stekla naprednu značku ISE guru u primjeni digitalnih alata u nastavi. Aktivno je sudjelovala i u pilot projektu e-Škole. Od lipnja 2017. do rujna 2018. bila je član Projektnog tima EU Projekta unapređenja obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju Phys-Me. Suautor je Kurikuluma dodatne nastave fizike i priručnika za nastavnike Laboratorijske vježbe iz fizike.

Marija Špiranec
Osnovna škola Bilje, Bilje
Croatia
Marija Špiranec rođena 1965.u Osijeku gdje je završila i studij matematike i fizike sa zvanjem profesor matematike i fizike (po novom magistra edukacije matematike i fizike). Radi u OŠ Bilje u Bilju na radnom mjestu učiteljice matematike i fizike s 24 godine staža. Promovirana u zvanje učitelja mentora 2012.godine. Sudjeluje u radu Zimske škole fizike, Zimske škole matematike i ostalim projektima koji za cilj imaju unapređenje nastave. Poseban interes za rad sa nadarenim učenicima. Obnovljeno mentorstvo 5.mj.2017.

Tanja Paris
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia
Tanja Paris rođena je 1974. godine u Osijeku. Zaposlena je u OŠ Vijenac, Osijeku kao učiteljica matematike i fizike. Kao učitelj izvrsni savjetnik fizike u nastavi primjenjuje suvremene metode poučavanja u nastavi fizike kao i njene popularizacije na Zimskim škola fizike za učenike osnovnih škola Osječko-baranjske županije. Koautorica je udžbenika i radne bilježnice za interaktivnu nastavu fizike u sedmom i osmom razredu, Microsoft innovative Educator (MIE) Expert za 2020-2021. godinu te dobitnica državne nagrade najuspješnijim odgojno – obrazovnim radnicima u 2020. godini. Mentorica je studentima Odjela za fiziku u Osijeku i mentorica pripravnicima na stručnom ispitu iz fizike. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike OBŽ (istok). Član je stručnih udruga HMD i HFD.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC