Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Loomen i Discord u hibridnoj nastavi

Interaktivnim izlaganjem pokazat ćemo kao koristiti Discord platformu za gaming i sustav Loomen u hibridnoj nastavi na primjerima iz prakse. Izrada projektnih zadataka, vrednovanje, suradničko učenje (izrada zajedničke prezentacije), međupredmetna suradnja (hrvatski jezik i informatika), korištenje Loomen resursa za razne aktivnosti (npr. debata)

Autor(i):

Renata Pintar
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Croatia
Rođena je 19.12.1975. u Đakovu, u Našicama živi od 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga radi od 2003. godine. 2021. godine promovirana je u zvanje profesor savjetnik matematike i informatike. Uključena je u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno, rad s darovitim učenicima, pomoć u organizaciji školskih događaja kao što su izleti i sportski događaji, te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Redovita je članica nastavničkih grupa na društvenim mrežama. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, ECDL napredni moduli, ECDL predavač. U nastavi koristi ICT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. Od 2011. je voditeljica školskog stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike Od 2011. do 2021. godine redovito je sudjelovala u edukacijama i vrednovanjima ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač i kao moderator. Sudjelovala je u projektima e-Škole i Škola za život kao predavač na edukacijama za nastavnike. Održala je tri radionice na CUC 2016., 2017. i 2020. godine. Sudjelovala je u snimanju video lekcija Škola za život tijekom nastave na daljinu ožujak-lipanj 2020. godine i i-nastava 2020./2021.

Barbara Knežević
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Croatia
Rođena je 17.05.1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga je zaposlena od rujna 2008. Prethodno je 3 mjeseca bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci u nastavni matematike i informatike. U školi je uključena u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno (dopunska nastave, rad s darovitim učenicima) te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Osim toga, administrator je školske web stranice, administrator resursa i voditeljica projekta e – Škole za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za školu, sudjelovala je u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila je masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru. U svibnju 2017. napredovala je u zvanje profesor mentor nastave informatike. U nastavi koristi IKT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. 2015. i 2016. godine sudjelovala je u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC