Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
4.3MB

DC virtualni laboratorij

Primjenom Phet aplikacije DC virtualni laboratorij moguće je zadati praktične zadatke učenicima poput spajanja raznih otpornika, baterija visokog i niskog napona, korištenje ampermetra i voltmetra po shemama iz elektrotehnike. Cilj je radom u DC virtualnom laboratoriju istraživati izolatore i vodiče, mjeriti struje i napone u raznim shematskim spojevima, primjenjuju se pravila za zbrajanje otpornika, Ohmov zakon za cijeli strujni krug. Istražuje se struja kratkog spoja i unutarnji otpor baterije, primjenjuju se Kirchhofova pravila i Wheatstoneov most. Prednost Phetove aplikacije je u tome što je dostupna svim učenicima s internet vezom i ne zahtijeva instalaciju novih softvera. Phetova aplikacija je jako korisna u hibridnom i fleksibilnom obrazovanju s obzirom da se može koristiti kao zadatak za samostalni rad učenika tijekom online nastave, kao projekt iz elektrotehnike ili fizike te virtualne vježbe za škole i učenike koji nemaju pristup osnovnim mjernim instrumentima u školi. Cilj će biti postignut ukoliko svi sudionici radionice uspiju spojiti sve sheme unutar aplikacije te potvrditi mjerenjem osnovne zakone elektrotehnike.

Autor(i):

Sanja Ivanac
Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar
Croatia
Sanja Ivanac diplomirala je 2009. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Fizički odsjek. Ima 13 godina staža u školi kao profesorica fizike i elektrotehnike. Napredovala je u zvanje mentora 05.10.2017. godine. U nastavi se koristi raznim metodama uključujući digitalnu tehnologiju, simulacije fizikalnih pokusa i istraživanje te potiče učenike na razvijanje kritičkog mišljenja. Sudjelovala je u Erastotenovom globalnom eksperimentu te eTwining projektima „Pokusi u doba korone“ , „Igrajmo se“ i „Whole Universe to measure“. Istražuje nove digitalne alate te izrađuje kao suautor edukacijske materijale za nastavnike i učenike.

Ante Ivanac
Strukovna škola Vice Vlatkovića
Croatia
Ante Ivanac završio je Fakultet elektrotehnike i brodogradnje i strojarstva u Splitu, smjer elektronika, usmjerenje računalska tehnika. Ima 10 godina staža kao nastavnik elektrotehničke skupine predmeta u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića, Zadar. Napredovao je u mentora 05. 03. 2018. godine. U nastavi se koristi raznim metodama, ali najuspješniji je kao mentor praktičnih radova svojih učenika. S učenicima sudjeluje u projektu SOELA gdje su izradili jedan od prvih solarnih automobila. 2013. godine s učenicima prerađuje benzinski automobil u električno vozilo. Sudjeluju u 3D tvornici budućnosti, pomoću 3D printera napravljeno je Rover vozilo po uzoru na vozila koja se koriste u svemirskim programima. 2017. godine vodi ekipu programera na svjetsko natjecanje u edukacijskoj robotici u Šangaj. Vanjski je predavač na Učilištu Algebra (ECDL i Digitalna akademija), vanjski asistent na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru (Brodska elektrotehnika, Brodski električni strojevi i uređaji, Automatizacija i sudjeluje u obrazovanju odraslih).

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC