Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
14.8MB

Obrnuta učionica uživo i online na primjeru poučavanja o holokaustu

HERMES je Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja osnovana 2011. god. koja kroz edukacije i seminare nastoji upoznati hrvatske nastavnike osnovnih i srednjih škola s USHMM-ovom Jeff and Toby Herr arhivom usmene povijesti s ciljem stvaranja inovativnih nastavnih jedinica za korištenje u edukaciji o Holokaustu. Seminar “Svjedočanstva iz prošlosti - upozorenje za sadašnjost: poučavanje o holokaustu kroz usmenu povijest” 2021. održan je virtualno zbog pandemije COVID-19. Sudjelovalo je 35 učitelja i nastavnika iz Hrvatske, BiH i Srbije. U jednom timu osmišljavanja nastavne jedinice na temelju video svjedočanstva sudjelovale su učiteljice OŠ I. Brlić - Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog i OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca te provele nastavnu jedinicu u svojim učionicama – stvarnoj i virtualnoj. Korišten je pedagoški pristup obrnute učionice u kojem su se učenici kod kuće upoznali s nastavnim materijalom, u našem primjeru s video svjedočanstvom, a vrijeme u razredu koristili za produbljivanje znanja rješavanjem zadataka i za interakciju s ostalim učenicima i učiteljem te radom u grupi koristeći digitalni alat i video svjedočanstvo. Poučavanje je usmjereno na učenika i na suradničko učenje. Učitelj usmjerava i potiče učenike na samostalno i kreativno učenje. Učenici nakon održanog sata stečena znanja i vještine koriste za unaprjeđenje svog učenja, razvijanje stavova u borbi protiv diskriminacije, podizanju svijesti o ljudskim pravima i izgradnji otvorenog inkluzivnog demokratskog društva. U jednoj školi sat je održan uživo, u drugoj preko MS Teams platforme. Interaktivnim izlaganjem sudionicima želimo predstaviti inovativnu i interaktivnu metodu učenja te ih motivirati na korištenje HERMES-ovih nastavnih jedinica.

Autor(i):

Sandra Debogović
OŠ Ivane Brlić - Mažuranić
Croatia
Rođena 23. studenoga 1970. godine u Brežicama u Rpublici Sloveniji. Živi u Trsteniku, općina Marija Gorica. Osnovnu školu završila je u OŠ Ivane Brlić- Mažuranić, Prigorje Brdovečko, a Pedagoški obrazovni centar „ Bogdan Ogrizović“ 1989. godine u Zagrebu. Iste pisala je studij Povijesti i Geografije na Filozofskom fakultetu-Humanističke i društvene znanosti i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu koji je završila 28. veljače 1996. godine. Na radnom mjestu učiteljice povijesti u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju Brdovečkom radi od 7.veljače 1994. do danas. Dana 1. siječnja 2007. godine osnovana je OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica koja je do tada bila područni odjel OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, te je do 2009. radila u dvije škole. Od školske godine 2012./2013. radi na radnom mjestu učiteljice povijesti i geografije. Godine 2017. napredovala je u zvanje mentora i postala voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja povijesti Zagrebačke županije - zapad U redovnoj i dodatnoj nastavi te na izvannastavnim aktivnostima i korištenjem IKT-a kod učenika razvija interes za povijesne sadržaje, zavičajnu povijest, poticati domoljublje, toleranciju, zainteresirati učenike za tradiciju, kulturnu i spomeničku baštinu.

Redovito se stručno usavršava na nacionalnoj i međunarodnoj razini, motivira učenike da uz redoviti nastavni program sudjeluju u školskim i međunarodnim projektima (eTwinning) proučavanju zavičajne povijesti i sudjelovanje na natjecanjima, koristeći u radu digitalne alate.

Suzana Jagić
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia
Rođena je 5. prosinca 1970. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Čakovcu (danas Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij Povijesti i Geografije. Na istome je fakultetu magistrirala 2008. i doktorirala 2012. godine te tako stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Prvo radno mjesto bilo joj je u OŠ Vidovec, a od 1996. radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec kao učiteljica Povijesti i Geografije, odnosno učiteljica Povijesti (od 2000.). Godine 2007. napredovala je u zvanje učitelja mentora, a 2012. stekla je napredovanje u učitelja savjetnika što je i potvrdila 2017. godine. U svome radu posebice pokazuje interes za problematiku povijesti školstva na općoj i lokalnoj razini te za očuvanje zavičajne baštine. Taj interes uspješno uključuje u svoje programe rada, prenosi na učenike u redovnoj i dodatnoj nastavi Povijesti te izvannastavnoj aktivnosti kroz radionice i obilježavanjem važnih prigoda vezanih za zavičajnu povijest i uz primjenu IKT-a.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC