Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
27.6MB

Digitalna Mindfulness početnica

„Novo normalno„ i neizvjesna školska godina od učitelja zahtjeva usvajanje novih kompetencija, prije svega digitalnih ali i kompetencija koje se odnose na osnaživanje u prihvaćanju i nošenju svega onog što neizvjesnost donosi. Radionica „Digitalna Mindfulness početnica“ uključuje upoznavanje s Mindfulness tehnikama uporabom digitalnih alata. Sudionici radionice će individualno i u grupnom radu usvojiti osnove Mindfulnesssa i meditacije kroz osam Mindfulness principa. Tijekom radionice izmjenjivati će se niz vježbi: trokut pozornosti, skeniranje tijela, S.T.O.P tehnika, pravilno disanje-fokusiranje na dah, umirivanje uma i kontrola misli, prepoznavanje i imenovanje misli i osjećaja kao i prepoznavanje obrazaca reagiranja. Sve navedene aktivnosti biti će metodički prilagođene kako bih ih sudionici mogli primijeniti u svom radu s učenicima, neovisno o uzrastu. Cijeli niz interaktivnih vježbi, kvizova, upitnika i mapa pažnje sudionici će raditi pomoću raznih digitalnih alata; MS Forms, Mentimeter, Padlet, Coogle i Genially. Nakon odrađenih vježbi, sudionici će napraviti svoj digitalni Mindfulness portfolio. Cilj radionice je upoznati i primijeniti visoko vrijedne tehnike Mindfulnessa koristeći digitalne alate, imajući na umu kako rad na osnaživanju i duhovnosti ne isključuje digitalnu stvarnost. Sudionici radionice će naučeno moći primijeniti u svom osobnom životu kao i u radu s učenicima. Ovakav integrirani i cjeloviti pristup doprinijeti će kvalitetnom nošenju sa svime onim što nam „Novo normalno“ donosi.

Autor(i):

Daria Stejskal
OŠ Frana Galovića
Croatia
Daria Stejskal je profesorica kemije i biologije koja radi u OŠ Frana Galovića od 2005.godine. Bavila se istraživačkim radom na polju ekogenotoksikologije te je u suradnji s PMF-om i Hrvatskim vodama radila na projektima istraživanja kakvoće vode u Gradu Zagrebu. Na temi Mjerenje genotoksičnog učinka onečišćenih kopnenih voda na hemocitima školjkaša Unio pictorum, magistrirala je na PMF-u. Autorica je znanstvenih članaka na temi ekogenotoksikologije te je izlagala na međunarodnom simpoziju genetičara. Sudjelovala je u brojnim projektima i istraživanjima unapređenja nastave, od kojih izdvaja bilateralni projekt Austrije i Hrvatske na temi Procesi učenja u kurikularnom pristupu, kao jednom od začetnika kurikularne reforme. Sudjelovala je u izradi priručnika i organizaciji međunarodne konferencije. 2016. godine je diplomirala na privatnom učilištu „EU projekti“ i stekla zvanje Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. Sudjelovala je u pisanju i provedbi više projektnih ideja za različite fondove. Profesorica je sudjelovala u pripremi i provedbi K2 projekta „Games for learning Science“, te K1 projekata „Kreativnost, inovativnost, divergentnost, aktivnost – moć obrazovanja“ i „Jednaki u različitosti“. 2019. godine sudjelovala je na CUC-u gdje je vodila radionicu. Godinama se bavi darovitom djecom u sklopu dodatne nastave iz kemije i Erasmus + projekta. U nastavi koristi IKT, koristeći se opremom dobivenom u projektu e škola. Svojim radom nastoji razvijati znatiželju, kreativnost i ljubav prema prirodnim predmetima uvodeći nove inovativne načine poučavanja.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC