Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
43.8MB

Robot Ozobot

U današnje vrijeme nužno je djecu poučiti računalnom razmišljanju i programiraju te ulozi umjetne inteligencije i robotike u stvarnom životu počevši od najranije dobi. Korištenjem Ozobot robota u školama uči se sekvencijalno razmišljanje, donošenje logičkih zaključaka i osnovni koncepti kodiranja već od 1. razreda. Stjecanje ovih osnovnih životnih vještina omogućuje djeci da uspiju u budućem digitalnom dobu. Cilj ove radionice je usvajanje znanja o programiranju robota Ozobot te razvijanje sposobnosti stvaranja nastavnih materijala u kojima će se koristiti Ozobot. Prvi dio radionice namijenjen je početnom učenju programiranja uz pomoć Ozobot robota koje obuhvaća uporabu markera, boja i papira. Pomoću boja se na stazu postavljaju blokovi, Ozokodovi-ColorCode, koji znače neku naredbu. Polaznici će samostalno napraviti program na papiru, a riješiti će i unaprijed pripremljene zadatke u kojima se koristi ColorCode. Središnji dio radionice je programiranje pomoću vizualnih blokova u programskom jeziku OzoBlockly. Polaznici će stvorene programe ugraditi u robot Ozobot te isprobati svoje rješenje. Sudionicima ove radionice biti će objašnjeni osnovni koncepti i prednosti uporabe Ozobota u nastavi od najranije dobi s naglaskom na savjetima kako efikasno implementirati programiranje Ozobot robota u nastavu svih nastavnih predmeta i projektne zadatke kao i izazovima s kojima se učitelji i učenici sreću tijekom rada. Polaznici radionice u završnom će dijelu radionice samostalno osmisliti nastavni sadržaj za svoj nastavni predmet u kojoj će se koristiti Ozobot. Isprobati će nastavne materijale koje su napravili drugi sudionici na radionici. Uspješno osmišljen nastavni sadržaj ujedno je i dokaz postignutog cilja radionice.

Nisu potrebna predznanja osim sposobnosti prepoznavanja boja.

Autor(i):

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia
Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Zaposlena je u OŠ Petrijanec, učitelj informatike, s 21 godinom radnog staža. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Redovito se usavršava i predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne i međunarodne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj je od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, član je Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator nekoliko Erasmus projekata te svjetskog PBL projekta „My magical dust“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. u zvanje savjetnika. 16.4.2021. završila je poslijediplomski znanstveni program iz područja edukacije darovitih RITHA (Radboud International Training on High Ability) Practitioner na Centru za društvene znanosti Sveučilišta Radboud, Nijmegen, Nizozemska.

Ljiljana Inkret-Martinčević
II. OŠ Varaždin
Croatia
Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. Trenutačni posao: II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj je zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995. Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristi se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata. Koordinator je Erasmus projekata.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC