Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
3.9MB

Seesaw - virtualno okružje za učenje i poučavanje

Seesaw je najčešće korišteno virtualno okružje za učenje u SAD-u. Prisutan je u 75 % američkih učionica i njime se služi više od 10 milijuna učenika i učitelja. Alat je vrlo jednostavan i intiutivan za uporabu i može se povezati s Googleovom učionicom. Seesaw je namijenjen asinkronoj komunikaciji s učenicima. Kao takav pogodan je za hibridni ili kombinirani model učenja. Osobito je pogodan za obrnutu učionicu. U uvodu u radionicu usporedit ćemo hrvatski i američki pristup poučavanju na odabranim primjerima aktivnosti izrađenih i podijeljenih na Seesawu iz različitih predmeta za učenike različitih dobnih skupina. Tijekom radionice izradit ćemo početni račun, proučiti mogućnosti alata te izraditi jednu aktivnost za učenike.

Autor(i):

Nataša Sajko
Medicinska škola Varaždin
Croatia
Nataša Sajko profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti u Medicinskoj školi u Varaždinu. Izabrana je u zvanje izvrsne savjetnice, ima položen Microsoftov ispit iz tehnološke pismenosti (Microsoft Certified Educator) te je izabrana za Microsoftova inovativnog edukatora eksperta 2020./2021. Od 2020. voditeljica je aktivnosti uspostave Centra za stalno stručno usavršavanje u području metodike, didaktike i novih tehnologije pri Regionalnom centru kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija Medicinske škole Varaždin. Sudjelovala je u izradi nacionalnog kurikuluma međupredmetne teme Uporaba IKT-a i kurikuluma Hrvatskoga jezika. Kao mentorica sudjelovala je u mrežnim edukacijama i edukacijama uživo u sklopu projekta "Škola za život", a za potrebe nastave na daljinu snimila je više od 40 videolekcija dostupnih na YouTube kanalu Škole za život i i-nastave MZO-a. Certificirana je kao stručnjak u području kurikulumskog planiranja (ishodi učenja) na projektu British Councila-Razvoj sustava podrške implementaciji cjelovite kurikularne reforme. Intenzivno surađuje s CARNET-om na različitim projektima (ICT Curricula, scenariji poučavanja za međupredmetne teme, kvalitetne e-lektire). Zaljubljenica je u književnost, nove tehnologije i vrtlarenje.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC