Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
6.5MB

Promocija STEM projekata

Razvoj računalnog razmišljanja kroz rješavanje problemskih i logičkih zadataka kroz stvaranje projektnih rješenja postupno uvodi učenike u svijet digitalne tehnologije pri čemu pruža odličnu podlogu za razumijevanje računalne logike i daljnje stjecanje vještina poput kodiranja. Poticanje djece na određene aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa pri čemu rad s primjerice mikrokontrolerima predstavlja dobar prediktor razvoja spacijalnih sposobnosti - važnih za razumijevanje matematičkih i inženjerskih koncepata. Izrada projektnih rješenja i njihovo predstavljanje važno je za razvoj samopouzdanja i natjecateljskog duha. Brojna izdanja sajmova, festivala i izložba, manifestacije su koje na lokalnoj i međunarodnoj razini pružaju izazove i omogućuju učenicima da u poticajnom okruženju ostvare svoje potencijale i ispitaju vlastite granice. Kako danas internetski prostor obiluje brojnim i raznovrsnim pozivima na natjecanja, smotre, izložbe, natječaje u kojima svatko može pronaći područje vlastitog interesa kroz interaktivno izlaganje predstavit ću moguće prilike za prihvaćanje izazova u stvaralačkom, kreativnom i inovativnom radu kroz mjesta gdje se učenici svih uzrasta okupljaju kako bi pokazali što rade i gdje prezentiraju svoje prototipove. Svojevrstan je to vodič za nastavnike koji žele intenzivno raditi na razvoju učeničkih programerskih vještina, kreativnosti, kolaboracije, inovativnosti te im omogućiti stjecanje korisnih iskustava tijekom učenja i sudjelovanja na izložbama i natjecanjima.

Autor(i):

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia
Rođen je 12. studenoga 1969. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu, ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji u Vukovaru, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. do 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta e–Škole. U školskoj 2018. / 2019. godini nastavlja raditi u Gimnaziji Vukovar na radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Osim nastavničkih obveza, aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi. Aktivno i potpuno vlada Engleskim jezikom na razini C2 (položen TOEFL ispit u SAD – u). Uvijek nastoji biti usredotočen na inovacije i razvijati kreativnost kod djece kako bi svojim iskustvom dao doprinos unaprjeđenju obrazovnog sustava RH (Škola za život). Dobitnik je nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj 2018./2019. i 2020./2021. godini.

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia
Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, akademske godine 2000-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Stručni ispit položila 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC