Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
673KB

Izazovi upravljanja digitalno zrelom školom

U okruglom će se stolu predstaviti okvir za digitalne kompetencije ravnatelja i ravnateljica nastao kao rezultat projekta e-Škole i uočavanja potrebe za definiranjem digitalnih kompetencija za ravnatelje i ravnateljice i njihovog značaja za razvoj digitalno zrelih škola. Osim toga kroz vođenu raspravu ukazat će se na važnost razvoja kompetencija za vođenje digitalno zrele škole.

Na temelju provedenog pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” koji se provodio u 151 školi u Republici Hrvatskoj uočeno je da ravnatelji i ravnateljice imaju značajnu, a često i presudnu ulogu u razvoju takvih škola. I rezultati istraživanja provedenog tijekom pilot projekta i samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola 2020. pokazali su da je područje digitalne zrelosti planiranje, upravljanje i vođenje najslabije razvijeno.

Radno tijelo unutar programa e-Škole dvije godine sustavno je radilo na izgradnji okvira kojim će se dati preporuke za razvoj kompetencija potrebnih za upravljanje digitalno zrelom školom. U ovom su procesu osim zaposlenika CARNET-a i znanstvenika s FOI-a sudjelovali brojni stručnjaci, ponajprije sami ravnatelji i ravnateljice. U okruglom stolu, različiti će stručnjaci progovoriti iz svoje perspektive o izazovima upravljanja digitalno zrelom školom i važnosti sustavnog pristupa u tom upravljanju.

Autor(i):

Mislav Malenica
Osnivač i direktor tvrtke Mindsmiths, predsjednik predsjednik udruge CroAI.
Croatia
Misalv Malenica je inženjer i poduzetnik čiji je rad orijentiran na izgradnju emocionalno inteligentnih AI rješenja koja će imati pozitivan utjecaj na svijet. Stručnjak je u području umjetne inteligencije, strojnog učenja, teorije igara i modeliranja ljudskog ponašanja. Mislav je predsjednik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) i direktor tvrtke Mindsmiths. U svojih 16 godina iskustva u polju umjetne inteligencije prvo je radio kao znanstveni novak na Institutu Ruđer Bošković, a kasnije u startupima koji razvijaju umjetnu inteligenciju u Silicijskoj dolini i Europi.

prof. Lidija Miletić
Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Lidija Miletić diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a 2011. Za vrijeme progonstva 1991.-1992. godine radila je kao učiteljica s djecom izbjeglicama u Republici Sloveniji, a po povratku u Vukovar 1999. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića. Od 2006. godine obnaša dužnost ravnateljice Osnovne škola Dragutina Tadijanovića. Autorica je niza radova objavljenih u Vukovarsko-srijemskom učitelju kao i u Zbornicima Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru čija je predsjednica od 2014. godine, a od 2018. i članica Glavnog odbora Matice hrvatske. Od 2012. godine voditeljica je stručnog vijeća ravnatelja Vukovarsko-srijemske županije te je izlagala na brojnim županijskim i državnim stručnim skupovima. 2018. godine bila je članica Državnog povjerenstva za izradu strategije digitalne zrelosti hrvatskih škola. U posljednje tri godine redovita je sudionica CARNetovih korisničkih konferencija i velika zagovornica unapređenja nastave primjenom IKT-a u hrvatskim školama. 2018. godine dobitnica je državne nagrade Ivan Filipović za doprinos odgojno-obrazovnoj praksi koju dodjeljuje Sabor Republike Hrvatske, a 2020. godine grad Vukovar dodijelio joj je Medalju grada Vukovara za postignuća i prepoznatljivost u odgojno-obrazovnom radu. Autorica je projekata „Sat povijesti iz Vukovara“ videokonferencije učenika OŠ s područja cijele Hrvatske koji škola realizira već 11 godina za redom i koautorica projekta Korijeni - škola hrvatskog identiteta za učenike hrvatske nacionalnosti izvan RH.

doc. dr. sc. Jasmina Dvorski
Ravnateljica Osnovne škole IV. osnovna škola Varaždin, Varaždin
Croatia
Jasmina Dvorski živi u Varaždinu gdje unatrag trinaest godina obavlja ulogu ravnateljice IV. OŠ Varaždin. Uz formalno obrazovanje učiteljice hrvatskog jezika i dugogodišnji rad u nastavi kao učiteljica Hrvatskog jezika, bavi se i društvenim znanostima proučavajući inovativnu komunikaciju, storytelling te humanističkim znanostima proučavajući filologiju. U dijelu informacijskih znanosti proučava tendencije digitalnog zreljenja i komunikologije. Na ulozi sveučilišne nastavnice, u zvanju docentice komunikacijskih i informacijskih znanosti, predaje na Učiteljskom fakultetu. Znanstvene radove objavljuje na tuzemnim i međunarodnim konferencijama na kojima redovito nazočuje. Recenzentica je u nekoliko međunarodnih časopisa. Certificirana je izmiriteljica pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Kreativnost poslovnih obavJasmina Dvorski živi u Varaždinu gdje unatrag trinaest godina obavlja ulogu ravnateljice IV. OŠ Varaždin. Uz formalno obrazovanje učiteljice hrvatskog jezika i dugogodišnji rad u nastavi kao učiteljica Hrvatskog jezika, bavi se i društvenim znanostima proučavajući inovativnu komunikaciju, storytelling te humanističkim znanostima proučavajući filologiju. U dijelu informacijskih znanosti proučava tendencije digitalnog zreljenja i komunikologije. Na ulozi sveučilišne nastavnice, u zvanju docentice komunikacijskih i informacijskih znanosti, predaje na Učiteljskom fakultetu. Znanstvene radove objavljuje na tuzemnim i međunarodnim konferencijama na kojima redovito nazočuje. Recenzentica je u nekoliko međunarodnih časopisa. Certificirana je izmiriteljica pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Kreativnost poslovnih obaveza dopunjava ljubavlju prema trčanju, biciklizmu i sakupljanju ljekovitog bilja.eza dopunjava ljubavlju prema trčanju, biciklizmu i sakupljanju ljekovitog bilja.

prof. Saša Korkut
Ravnatelj Osnovne škole Sokolovac, Sokolovac
Croatia
Saša Korkut završio je Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu 1998. Od 1999. do 2009. godine radio je kao profesor tjelesne kulture u Osnovnoj školi Sokolovac kad u istoj školi preuzima funkciju ravnatelja. Niz je godina bio trener Ženskog košarkaškog kluba Koprivnica čiji je i osnivač te trener Nogometnog kluba Sokolovac. Član je predsjedništva Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola. Usavršavao se na niz stručnih skupova i konferencija. Tijekom njegovog ravnateljskom madata, Osnovna škola Sokolovac aktivno je sudjeluje u nizu domaćih i međunarodnih projekata.

prof. Domagoj Pšeničnjak
Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Vis
Croatia
Domagoj Pšeničnjak završio je osnovnu školu i opću gimnaziju u Zagrebu. Po završetku gimnazije upisuje Hrvatske studije, smjer sociologija i filozofija. Tijekom studiranja otvara i vodi poduzeće za prodaju i održavanje informatičke opreme te se navedenim bavi do završetka fakulteta. Sa završenim fakultetom zapošljava se u Allianz Zagreb d.d. gdje na raznim radnim mjestima, od zastupnika, voditelja AZ prodajne mreže i voditelja poslovnice, radi sve do 2014. godine, kada se iz Zagreba seli na otok Vis. Na Visu se zapošljava , gdje radi kao nastavnik humanističke grupe predmeta. Istovremeno radi u Osnovnoj školi Vis, kao nestručna zamjena i predaje informatiku. U školskoj godini 2021./2022. preuzima mjesto v.d ravnatelja u srednjoj školi Antun Matijašević Karamaneo.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC