Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »

AI Chatbotovi - Veliki izazovi za velike osmijehe

Polako koračamo u 5. inudstrijsku revoluciju koja je bazirana na radu ljudi u simbiozi sa strojevima. Ljudi će sve više komunicirati s algoritmima umjetne intetligencije i zato je važno da djeca nauče kako se ti sustavi grade i kao utječu na njihove živote. U ovom predavanju ćemo prikazati kako smo razvili program primjene umjetne inetligencije u razvoju chatbotova kroz koji se mogu naučiti i osnove progarmiranja. Objasnit ćemo kako smo uključili nastavnike i učenike u razvoj programa, što smo sve istraživali i naučili te kako su djeca u samo 3 mjeseca uspjela razviti rješenja za koje se ljudi školuju godinama.

Autor(i):

Marin Trošelj
STEMI

Marin Trošelj je magistar edukacije politehnike i informatike koji je svoju strast prema znanosti, tehnologiji i obrazovanju pretvorio u poduzetnički pothvat. Suosnivač je i direktor tvrtke STEMI koja gradi most između škola i tehnološke industrije s ciljem drastičnog smanivanja vremena uvođenja novih znanja i tehnologija u škole. Proizvodi tvrtke su STEM programi za osnovne i srednje škole razvijeni s partnerima iz tehnološke industrije i koriste se u više od 15 saveznih država Amerike. U svojoj karijeri bavio se digitalizacijom sveučilišnih kolegija i izradom prvog MOOC kolegija u Hrvatskoj - Uvod u psihologiju sa Sveučilišta u Rijeci, vodio razvoj prve online smotre Sveučilišta te kao mentor više od 10 godina radio sa motiviranom djecom u sklopu Znanstveno edukacijskog centra Višnjan.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC