Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »

Nastava na daljinu – sustavna provedba uz podršku stručnih službi škole

Okrugli stol okupit će relevantne obrazovne stručnjake koji će sudjelovati u raspravi na temu uloge stručnih službi škole u sustavnoj provedbi nastave na daljinu. Stručnjaci i rasprava obuhvatit će pitanje uloga pedagoga, psihologa, socijalnih pedagoga, knjižničara, defektologa i dr. tijekom pripreme i provedbe nastave na daljinu, ali i sustavnog stvaranja preduvjeta da takav oblik nastave bude uspješan. Poseban naglasak bit će dan na prilagodbu trenutno važećih školskih propisa nastavi na daljinu koja ima svoje zakonitosti i utječe na nove zahtjeve i potrebe učenika, nastavnika, stručnih službi i ravnatelja.

Autor(i):

Lucija Brnić,dipl. pedagog
Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod


---

Tanja Jakovac, prof.
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko


---

Tihomir Jurčević, prof.
Osnovna škola Tenja


---

Antun Zupanc, prof.
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice


---

Zlatan Soldo, dipl. ing.
Geodetska tehnička škola


---

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC