Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
763KB

Istraživanje učinaka projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“: Nacrt istraživanja

Centar za primijenjenu psihologiju provesti će znanstveno istraživanje u svrhu evaluacije učinaka projekta e-Škole na digitalne kompetencije, stavove i iskustva ravnatelja i odgojno-obrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt. Ispitat će se i stavovi i iskustva administrativnih djelatnika, stručnjaka za tehničku podršku u školama te roditelja učenika. Također će se istražiti učinak projekta e-Škole na promjene u procesu učenja i poučavanja i procesu upravljanja školom te u IKT kulturi u školi. Uzorak će činiti navedene skupine iz 151 škole (100 OŠ, 50 SŠ i 1 centar za odgoj i obrazovanje), koji su sudjelovale u pilot projektu e-Škole te 217 novih škola slučajno odabranih (142 OŠ, 65 SŠ i 9 COO). Planira se primijeniti kvantitativna (online upitnici) i kvalitativna metodologija (fokus grupe). Prikupljanje podataka će biti provedeno od studenog 2021. godine do svibnja 2022. godine. Na temelju svih rezultata istraživanja bit će doneseni zaključci i izrađene preporuke za planiranje mjera održivosti i za planiranje budućih projekata informatizacije hrvatskog obrazovnog sustava.

Autor(i):

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia
Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu. Magistrirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1984. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Uglavnom se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je četiri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 50 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Na projektu Znastvena provjere učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre.. Bila je voditeljica i više stručnih projekata na Sveučilištu u Rijeci. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education i časopisa Metacognition and Learning. Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci.

prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia
Biografija: Diplomirao psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. ). Provodi istraživanja u području radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime, kulture i pravednosti. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovao u timu stručnjaka CPP-a na evaluaciji učinaka Pilot projekta e-Škole.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC