Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
1.3MB

Klikom miša do upisa i to bez papira!

Kratak sažetak: -Informatizacija i digitalizacija svih procesa upisa u odgojno obrazovne ustanove od vrtića, osnovne i srednje škole, prijava ispita državne mature te prijava programa obrazovanja odraslih. -Praćenje polaznika kroz sve dijelove odgojno-obrazovnog procesa te povezivanje podataka iz raznih baza. -Pružanje građanima, sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, jasne informacije o statusu vlastitog obrazovanja i obrazovanja njihove djece u svakom trenutku. -Sveobuhvatna informatizacija administracije odgojno-obrazovnih procesa i ustanova. -Roditelj prijavljuje dijete u dječji vrtić i obavlja upis bez papira putem sustava e-Građani fizičkim dolaskom na lokaciju upisa koju odredi osnivač.

Autor(i):

Davor Vujević
CARNET
Croatia
Davor Vujević radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET u Odjelu računalne infrastrukture i servisa. Certificirani je voditelj projekata (Project Management Professional-PMP) te je trenutno prvenstveno angažiran na projektima e-Upisi i e-Škole. Diplomirao je matematiku te stekao zvanje diplomirani inženjer matematike, smjer računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Katarina Grgec
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Croatia
Katarina Grgec radi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, voditeljica je Službe za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja te je zadužena za projekt e-Upisi. Uključena je u međunarodne projekte i aktivnosti na temu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te je sudjelovala u organizaciji kurikularne reforme i nastave na daljinu. Diplomirala je njemački i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Igor Ljubi
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Croatia
Igor Ljubi sektorski je koordinator u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva te vodi EU projekte, među kojima je i projekt e-Upisi. Ima veliko iskustvo u području obrazovanja u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, te je autor 40-ak znanstvenih i stručnih radova. Magistar je tehničkih znanosti u polju elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC