Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Mobilni timovi kao terenska podrška u projektu e-Škole

Mobilni timovi su regionalno distribuirani tim stručnjaka koji pruža tehničku podršku korisnicima na terenu. Glavna djelatnost kojom se mobilni timovi trenutno bave su proaktivni posjeti školama uključenim u program e-Škole. Uz proaktivnu, obavljaju i reaktivnu podršku korisnicima te pomažu u provedbi velikog dijela projektnih aktivnosti koje se odnose na krajnje korisnike.

Sadržaj prezentacije: predstavljanje mobilnih timova, trenutni status aktivnosti, najčešća PiO s kojima se susreću, interaktivni dio

Autor(i):

Žaklina Šupica
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia
Žaklina Šupica član je CARNET-a i mobilnih timova skoro 3 godine dajući podršku školama kroz projekt eŠkole. Karijera joj je oduvijek bila vezana uz projekte digitalizacije procesa raznih privatnih i državnih institucija. Diplomirala je informatiku i pedagogiju u Rijeci te je stupanj magistra znanosti iz područja korporativnog upravljanja informacijama stekla u UK.

Doroteja Mandarić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia
Doroteja Mandarić dio je CARNET Mobilnog tima u Zagrebu te radi na aktivnostima vezanim za program e-Škole. Prethodno je radila niz godina u timu Podrške obrazovnom sustavu.

Karla Lojen
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia
Karla Lojen zaposlena je u CARNET Mobilnom timu u Zagrebu te sudjeluje u aktivnostima vezanima uz drugu fazu programa e-Škole. Posjeduje radno iskustvo kao podrška korisnicima na projektu, u obliku podrške obrazovnom sustavu, ali i kao terenska podrška. Uz samu podršku korisnicima, održala je i radionice za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Andrea Pandurović Ugrin
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia
Andrea Pandurović Ugrin je Specijalistica u CARNET-ovom uredu za administraciju i vođenje EU projekata. Ima bogato iskustvo u radu s korisnicima, grupama te vođenju i osmišljavanju edukacija kao i facilitaciji. U CARNET-u je uključena u provedbu e-Škole projekta kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o nastalim troškovima, aktivnostima provedbe projekta te je dio tima za upravljanje kvalitetom. Uz navedeno radi na aktivnostima vezanim uz Scientix projekt, koji obrađuje teme popularizacije znanosti i STEM područja, te sudjeluje u aktivnostima Erasmus+ programa kroz osmišljavanje, pisanje i podršku u provođenju Erasmus+ projekata.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC