Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pdf
3.8MB

Pobijedi svoju naivnost i #SurfajSigurnije

Radionica je posvećena novim izazovima kibernetičke sigurnosti i ponašanju prosječnog korisnika u virtualnom okruženju. Cilj radionice je osvijestiti važnost kibernetičke sigurnosti i njene uloge u digitalnom dobu. Polaznici će naučiti prepoznati opasnosti koje vrebaju u kibernetičkom prostoru, zaštititi uređaje te odgovorno rukovati osobnim i povjerljivim podacima. Teme radionice: sigurnost na društvenim mrežama, pravila ponašanja, digitalni trag, prepoznavanje i zaštita od zlonamjernih sadržaja.

Autor(i):

Marina Dimić Vugec
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET, Nacionalni CERT
Croatia
Marina Dimić Vugec radi u Nacionalom CERT-u na poslovima koordinacije projekata, edukaciji i aktivnostima podizanja svijesti korisnika o kibernetičkoj sigurnosti.

Dona Šeruga
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET, Nacionalni CERT
Croatia
Dona Šeruga radi u Nacionalnom CERT-u na poslovima obrade incidenata, edukaciji i aktivnostima podizanja svijesti korisnika o kibernetičkoj sigurnosti.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC