Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
10.0MB

Uporaba H5P alata na odabranom primjeru

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije je dio naše svakodnevice. U uvjetima pandemije, gotovo se sva komunikacija odvijala online putem, a tako i nastava. Svjedoci smo brze prilagodbe učitelja na online uvjete rada. U sklopu projekta digitalno zrelih škola te suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje i CARNETa, razvijeni su novi modeli uporabe IT alata u nastavi, tako i u STEM predmetima. Od velikog značenja su digitalni alati koji omogućavaju aktivno sudjelovanje učenika te se mogu prilagoditi različitim stilovima učenja i sposobnostima pojedinca. Proces učenja je interaktivan, a dinamika obrade se odvija prema mogućnostima učenika. Takvi digitalni alati motiviraju učenike za rad i usvajanje koncepata. Cilj interaktivnog izlaganja je prikazati uporabu H5P alata u nastavi kemije i STEM predmeta. Stoga će biti riječi o H5P alatu koji ima sve tražene karakteristike i uvelike može pridonijeti kvalitetnijoj nastavi kemije, ali i STEM predmeta. To je besplatan digitalni alat, a H5P je kratica za HTML5 paket i svrha mu je olakšati stvaranje, dijeljenje i ponovnu upotrebu interaktivnog HTML5 sadržaja. U alatu su dostupni razni sadržaji kao što su interaktivni videozapisi, interaktivne prezentacije, kvizovi, interaktivne vremenske crte. Vizualizacija u nastavi STEM predmeta je bitan čimbenik zbog razumijevanja i komuniciranja o temeljnim konceptima prirodnih znanosti, a time i kemije. U nastavi kemije je pokus osnovni izvor znanja. Na temelju snimljenog videozapisa o pokusu je moguće osmisliti pitanja različitog tipa te ih postaviti tijekom emitiranja videozapisa u cilju obrade, ponavljanja ili vrednovanja učeničkih postignuća rješavanjem postavljenih zadataka.

Autor(i):

Olgica Martinis
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia
učiteljica i nastavnica biologije i kemije u osnovim i srednjim školama Grada Zagreba od 1994.,viša savjetnica za kemiju od 2008. u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Maja Dubovicki
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića
Croatia
nastavnica kemije u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima uspješno provodi inovativne metode rada u nastavi kemije

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC