Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
21.6MB

Sherlock Holmes u proširenoj stvarnosti

Sobe za bijeg ili escaperoom kao i tehnologija proširene stvarnosti (AR) već su neko vrijeme vodeći trendovi u odgojno-obrazovnom procesu. Osim što omogućavaju učenicima da kroz igru, na zabavan način putem multisenzornih iskustava ponove i uvježbaju potrebne kurikulumske ishode, ovako kreirana iskustva nadilaze ograničenja tradicionalnih medija, sam nastavni predmet čine opipljivim, a istovremeno su moćan alat u motivaciji kao i u uključivanju učenika u sam nastavni proces. Kroz ovu će se radionicu polaznicima prikazati uspješna sinergija ova dva trenda - kako samostalno osmisliti i općenito izraditi escaperoom, a potom kako od tog sadržaja kreirati iskustvo u proširenoj stvarnosti što sam sadržaj čini dodatno privlačnim za učenike. Tijekom radionice bit će prezentiran jedan primjer AR escaperooma na temu Sherlock Holmesa nakon čega će svi sudionici izraditi svoj escaperoom. Za svaku će „sobu“ kreirati sadržaj (probleme, tragove..) pomoću aplikacija po osobnom izboru i/ili prijedlogu predavačica, a tematski vezano uz svoj predmet te ga digitalizirati pomoću Google obrasca. Izrađene „sobe“ i sadržaje će zatim iskoristiti za kreiranje escaperooma u proširenoj stvarnosti pomoću aplikacije AssemblrEDU. Kreiranjem ovakvih nastavnih sadržaja razvija se kreativnost i životne vještine 21. stoljeća kod učenika i učitelja/nastavnika.

Autor(i):

Alma Šuto
Osnovna škola Zmijavci
Croatia
Učiteljica informatike i tehničke kulture napredovala u zvanje izvrsnog savjetnika radi u Osnovnoj školi Zmijavci, članica radne skupine informatika i Scientix ambasadorica. Redovito se stručno usavršava, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Sudjeluje u međunarodnim projektima i inicijativama sa ciljem razmjene znanja i iskustava, razvoja inovativnosti i kreativnosti u procesu učenja i poučavanja. Završila CARNet-ovu E-learning akademiju smjer Tutoring. Sudjelovala u mnogim projektima edukacije obrazovnih djelatnika kao edukator, mentor, trener,.. Održala niz radionica i predavanja na skupovima županijske, međužupanijske, državne i međunarodne razine iz područja primjene digitalnih tehnologija u nastavi i integracije digitalnih tehnologija u svakodnevno učenje i poučavanje u različitim područjima. Autorica digitalnih obrazovnih sadržaja objavljenih na portali Školske knjige e-Sfera, Školskom portalu – Učenje na daljinu i 8 metodičkih preporuka objavljenih na portalu Škola za život. Izradila 33 videolekcija objavljenih na YouTube kanalu MZO. Dva puta dobitnica nagrade MZO, također dobitnica nagrade „Faust Vrančić“.

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Croatia
Ella Rakovac Bekeš rođena je u Osijeku, gdje je na Sveučilišnom odjelu za matematiku 2002. godine stekla diplomu profesora matematike i informatike. Od iste godine radi u I. gimnaziji Osijek. Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku 2012. godine stječe zvanje magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti. Aktivni je sudionik više međunarodnih i državnih konferencija, skupova i radionica, te autor više znanstvenih i stručnih članaka kao i raznih digitalnih obrazovnih sadržaja. U želji za stalnim usavršavanjem i unaprjeđivanjem sudjeluje u Erasmus projektima i pohađa masivne online tečajeve. Aktivno objavljuje materijale za unaprjeđenje nastavnog procesa i primjenu inovativnih metoda rada. Članica je Radne skupine MZO za izradu digitalnih materijala za nastavni predmet matematika, Scientix Ambassador, AssemblrEDU Certified Educator i autorica dodatnih digitalnih materijala udžbenika iz matematike Školske knjige. Područje njenog profesionalnog interesa su integracija IKT-a u nastavu, posebice AR/VR tehnologije, igrifikacija učenja, kulturna baština te razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće. Udana je i majka dvoje djece. Tema:

Tina Marković
CARNET
Croatia
Tina Marković radi kao ekspert u Odjelu za podršku korisnicima u CARNET-u. Posjeduje višegodišnje iskustvo u vođenju europskih projekata te u provođenju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj popularizirati primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju te integraciju inovativnih metoda u učenju i poučavanju. Zadnje tri godine vodi projekte Scientix i DOTS (Development of transversal skill in STEM) čiji je cilj popularizacija prirodoslovnih predmeta kod nastavnika osnovnih i srednjih škola te stvaranje zajednice praktičara svih STEM nastavnika u zemljama članicama EU. Članica je i programskog odbora Znanstvenog piknika u kojem CARNET sudjeluje od 2015. godine kao jedan od organizatora. U projektu e-Škole sudjeluje u dijelu koji se bavi opremanjem Regionalnih obrazovnih centara (ROC) u 15 škola odabranih putem javng poziva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju i stekla licencu projektnog menadžera.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC