Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
6.0MB

e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje kao podrška primjeni IKT-a

Cilj izlaganja je predstaviti oblike podrške primjeni digitalne tehnologije u školi kroz e-sadržaje koji se razvijaju u projektu e-Škole, tzv. e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje. Oni čine skup digitalnih sadržaja od kojih su neki namijenjeni nastavnicima a neki učenicima. Temeljeni su na predmetnim kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema, omogućuju postizanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema. Izradili su ih i recenzirali stručnjaci iz različitih područja. Sadržaji za učenje, e-Škole DOS (digitalni obrazovni sadržaji) i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme, prvenstveno su namijenjeni učenicima viših razreda osnovne škole i općih gimnazija, za samostalno učenje i korištenje tijekom nastavnih aktivnosti, a može ih se koristiti i u nastavnom procesu za poučavanje. Digitalni sadržaji za poučavanje, e-Škole scenariji poučavanja, koriste nastavnicima u primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije, pripremi i provedbi odgojno-obrazovnih aktivnosti. e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje koji se nalaze u Edutoriju pružaju podršku suvremenom učenju i poučavanju uz primjenu IKT-a. Njihovom se primjenom u širem smislu doprinosi osposobljavanju učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje, kao krajnjem cilju programa e-Škole.

Autor(i):

Gordana Benat
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia
Gordana Benat je voditelj projekata u CARNET-ovom odjelu za podršku obrazovanju. Diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku. U CARNET-u se bavi područjem primjene IKT-a u nastavi, specifičnije, kreiranjem digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike, te istraživanjima primjene IKT-a u nastavi. Vodila je IPA projekt (2013. – 2015.) izrade međupredmetnog IKT kurikuluma i pripadajućih digitalnih obrazovnih materijala za prirodoslovne predmete, matematiku, povijest, geografiju, hrvatski jezik i engleski jezik za razrede od 5. do 8. osnovne škole. U pilot projektu e-Škole (2015. - 2018.) vodila je izradu scenarija poučavanja namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji poučavaju prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred gimnazija općeg usmjerenja. U drugoj fazi projekta e-Škole vodi Razvoj digitalnih sadržaja u okviru kojih se izrađuju digitalni obrazovni sadržaji za učenje te scenariji poučavanja. Sudjelovala je u nizu projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika.

Maja Quien
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia
Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, pretežno e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu te je doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC