Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
39.9MB

Mozgalicu riješi, gradom prošeći, priča će kroz kartu kao Dunav teći

Svake godine zadnji tjedan u našoj školi se održava projektni tjedan. Cilj nam je da učenici i učitelji zadnji tjedan prođu kroz zabavu. Učiteljice hrvatskog jezika, razredne nastave, matematike i prirode osmislile su aktivnost gdje su učenici podijeljeni u skupine kretali s različitih područja u gradu i uz pomoć aplikacije ActionBound bili vođeni od jedne stanice do druge te su tom prigodom rješavali zagonetke i upoznavali znamenitosti grada (Gradski muzej, Križ na Dunavu, Priča o Siniši Glavaševiću, spomenik dječaku, granicu Srijema i Slavonije, priča o Lavoslavu Ružički, priča o Dragutinu Tadijanoviću, Vučedol te još mnoge druge znamenitosti). Učenici bi trebali riješiti na svakoj stanici zadatak te bi nakon toga aplikacija pokazivala iduće odredište na koje su dolazili uz pomoć karte grada Vukovara. Nakon prvog aktivnog dana učenici su idući dan na karti grada označavali stanice koje su obišli prvi dan te snimali video uratke i prezentacije koje su povezivali sa svakom stanicom i zatim ih pohranili u OneDriveu. Fotografije sa stanica su pretvorili u QR kodove zalijepili na odgovarajuća mjesta na karti te na taj omogućili svim ostalim učenicima, roditeljima i učiteljima da upoznaju znamenitosti grada. Treći dan učenici i učitelji su u organizaciji s OŠ Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog otputovali u Zagorje te tamo uz pomoć napravljene karte prezentirali svoj grad Vukovar i županiju. Domaćini su ih dočekali predivnom priredbom i prezentacijom škole te su zajedno svi sudjelovali u brojnim zanimljivim igrama i aktivnostima. Bilo je to predivno iskustvo za sve učenike i učitelje.

Autor(i):

Ivana Mažar Marušić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Ivana Mažar Marušić diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gdje stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike, a bila je i voditeljica projektnog tima pilot-projekta e-Škole.

U proteklih nekoliko godina preuzima i ulogu stručnjaka za tehničku podršku te administratora za MDM sustav. Redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.

Draženka Kovačević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije. Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije. Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima. Aktivno sudjelovala na 18. i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji". Godine 2018. na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Šibeniku sudjeluje prezentirajući interaktivno izlaganje „Kako ispričati STEM priču?“, s kolegicom I. Mažar Marušić. 2019. godine sudjeluje na konferenciji kao jedan od autora rada "Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama". 2020. godine napreduje u zvanje učitelj mentor.

Kristina Žuvić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Kristina Žuvić rođena je 1.lipnja 1983.g. u Vukovaru. Diplomirala je 2007.g. na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika. Nakon završetka studija godinu dana radila je kao profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi Čakovci. U rujnu 2007.g. zapošljava se u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, gdje i danas radi kao učiteljica razredne nastave. Tijekom rada redovito se stručno usavršava te sudjeluje u brojnim projektima i radionicama. Posljednje dvije godine aktivno uvodi IKT u svoju učionicu i na taj način motivira učenike na učenje i suradnju.

Ivana Veber
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Ivana Veber rođena je 1.rujna 1982.u Vukovaru. Diplomirala je 8.12.2006. na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora hrvatskoga jezika i književnosti. Stručni ispit položila je 12.2.2009. Nakon završetka studija radila je u Osječkome domu kao novinarka, te kao zamjena u nekoliko osnovnih škola: OŠ Blage Zadre, Vukovar (2007.), OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar (2007.), OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar (2007.-2009.). U rujnu 2009. zapošljava se u OŠ Dragutina Tadijanovića kao nastavnica hrvatskoga jezika, gdje i danas radi. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, sudjeluje u brojnim projektima te je mentor učenicima na Natjecanju iz hrvatskoga jezika i LiDranu na županijskim razinama, te na 13. državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika održanog 9.-11. travnja 2008. na Krku. Na nastavi redovno uvodi IKT te time obogaćuje svoje znanje te znanje svojih učenika.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC