Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
8.7MB
Puni tekst rada
View File
pdf
128KB

Kritička digitalna pedagogija

U ovom ćemo se izlaganju osvrnuti na neke od izazova primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju i nepedagoških praksi koje su se pokazale duboko prisutnima u nastavi na daljinu. Na temelju kritičke pedagogije i kritičke digitalne pedagogije (Stommel 2021) u izlaganju ćemo ukazati na neke od postojećih negativnih obrazaca u praksama korištenja tehnologije u obrazovanju, ali i u obrazovanju u cjelosti: (1) komodifikaciju obrazovanja (pretvaranje humanističkog procesa u financijske vrijednosti), (2) sustave procjene koji su dominantni u današnjim praksama (promatranje nastave kroz ishode, a ne kroz njenu heurističku dimenziju), (3) bankarski pristup znanju umjesto otkrivanja, (4) usmjerenost na rezultate umjesto na same obrazovne prakse. Osim navedenog u izlaganju ćemo se osvrnuti na najnovije spoznaje iz digitalne kritičke pedagogije koji ukazuju na važnost socio-emotivne komponente u stvaranju znanja te važnost razvijanja zajednica učenja, posebno kroz audio formate koji omogućuju jače povezivanje zajednica za učenje i razmjenu i izgradnju znanja. Izlaganje će se temeljiti na najnovijim teorijama i istraživanjima primjene tehnologije u obrazovanju.

Autor(i):

Klara Bilić Meštrić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia
Doc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić zaposlena je u CARNET-u kao specijalistica na Odjelu za podršku obrazovanju u službi za istraživanja i razvoj e-učenja. Do 2020. radila je pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorandica i izvodila kolegije Language, Power and Identity i Akademski engleski. Od 2018. do 2020. radila je i kao stručna suradnica na projektu CRISS (u sklopu programa za istraživanja i inovacije OBZOR2020) u CARNET-u, za Odjel za podršku obrazovanju. U svom je radu posvećena provedbi i promociji akcijskih istraživanja. Mentorira akcijska istraživanja u obrazovanju te objavljuje stručne i znanstvene tekstove.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC