Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
5.9MB

eTwinning projekt: Asistivne tehnologije

eTwinning projekt "Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama" pokrenut je zbog povezivanja učenika dviju škola iz različitih dijelova Hrvatske, s ciljem upoznavanja specifičnosti života osoba s posebnim potrebama. Projekt je osmišljen prema učenju utemeljenom na fenomenima koji naglašava holistički pristup učenju, a koji je osobito razvijen u Finskoj. Takvo se učenje zasniva na ideji da školsko znanje mora biti povezano sa stvarnim problemima, a od učenika zahtijeva razvoj različitih vještina. Učenici kroz aktivnosti projekta upoznaju gradove sudionike; izrađuju plakate koji ističu definirana pravila ponašanja vezana za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo; istražuju specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, pa izrađuju prezentacije koje prikazuju pomoćne tehnologije i prilagođene digitalne sadržaje koji određenim skupinama osoba s posebnim potrebama omogućavaju kvalitetniji život; stvaraju online provjere na osnovu prethodno stvorenih prezentacija; snimaju kratke videoisječke o asistivnim tehnologijama i digitalnim sadržajima za učenje koji su prilagođeni određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama; predstavljaju uratke na online sastancima. Učenici kroz ovaj projekt poboljšavaju svoje IKT, društvene i komunikacijske vještine. Razmjenjuju gledišta i iskustava uz toleranciju i uvažavanje tuđih stavova, stvaraju i objavljuju digitalne sadržaje, upoznaju specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, analiziraju utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na njihov život te razvijaju toleranciju i empatiju. Sadržaji projekta zajedno s iskustvom ovakvog načina rada objedinjeni su u e-knjizi.

Autor(i):

Sanda Šutalo
Tehnička škola Karlovac
Croatia
Rođena je 3. srpnja 1963. u Karlovcu, gdje se i školovala. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, a radi kao nastavnica Računalstva u Tehničkoj školi Karlovac. Ima zvanje nastavnik-savjetnik i više od 30 godina radnog staža. S dr. Darkom Grundlerom koautorica je nekoliko udžbenika za predmet Računalstvo, u izdanju Školske knjige. Ti se udžbenici koriste u četverogodišnjim i trogodišnjim strukovnim programima već više od 15 godina. Dugi niz godina izrađuje digitalne materijale koji su slobodni za korištenje kolegama jer ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama: http://www.sanda-sutalo.from.hr/ Zajedno s kolegicom Sanjom Pavlović-Šijanović stvara, oblikuje i sa svojim učenicima aktivno koristi online tečajeve na sustavu Loomen. Nagrađena od MZO kao jedna od 500 najuspješnijih nastavnika u šk. god. 2018./2019. i 2019./2020.

Maja Sokač
Gimnazija Karlovac
Croatia
Rođena je 4. prosinca 1993. u Karlovcu. Magistra je edukacije hrvatskoga jezika i književnosti, a radi kao nastavnica Hrvatskoga jezika u Gimnaziji Karlovac. Redovito se usavršava uživo i online čime nastoji razvijati nastavničke kompetencije i pronaći nove mogućnosti rada s učenicima, a osobit naglasak pridaje mogućnostima korištenja online alata u nastavnome procesu. Primjere dobre prakse dijeli na portalu Edutorij, a samostalno vodi profil na Pinterestu pod nazivom „Teaching is work of heart“. Upravo sudjelovanje u eTwinning projektima vidi kao poticaj za kreativno izražavanje, suradnju i upoznavanje sa stručnjacima iz različitih područja. U sklopu projekta I-nastave izrađuje videolekcije za predmet Hrvatski jezik koje su joj omogućile metodičko, ali i digitalno usavršavanje. U slobodno vrijeme volontira u Društvenome centru Ozalj i Društvu Naša djeca Ozalj.

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia
Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, akademske godine 2000-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Stručni ispit položila 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC