Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »

Koliko nas ozračuje naša mreža?

Na radionici će, kroz pokuse, biti prezentirani različiti izvori elektromagnetskog zračenja te će se predstaviti rezultati mjerenja dozimetrije elektromagnetskog zračenja u školama u pilot projektu e-Škole.

Autor(i):

Renata Ivanković
CARNET
Croatia
Renata Ivanković je expert u CARNET-u i primarno radi na poslovima razvoja digitalne zrelosti škola što je izravni nastavak profesionalne karijere u ulozi voditeljice projekata za istraživanje i razvoj e-učenja kada je razvijala IKT projekte u svrhu implementacije u nastavi i u drugim procesima u školama. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT-a u obrazovanju.

U CARNetu je osmislila i vodila dugogodišnji projekt ICT Edu u kojem se provodilo sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kao predstavnica CARNeta, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. Vodila je projekte Nove tehnologije i digitalni obrazovni sadržaji, Tesla u školi, Sat povijesti iz Vukovara, a sudjelovala je u projektima Inspiring Science Education (ISE) i Assessment of Transfersal Skills 2020 (ATS). Trenutno je u fokusu projekt E-škole u kojem koordinira partnersku suradnju s AZOO te vodi i sudjeluje u radu brojnih projektnih timova, a prvenstveno u područjima obrazovanja korisnika, analitike učenja, razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja i dozimetrije EM zračenja.

Ivica Prlić
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Croatia
Bit će naknadno upisano

Hrvoje Mesić
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatia
Bit će naknadno upisano

Mladen Hajdinjak
HAJ-KOM d.o.o.
Croatia
Bit će naknadno upisano

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC