Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
4.5MB

Što sve može Desmos ?

Desmos je web aplikacija namijenjena učenju matematike, uz mogućnosti primjene i u drugim područjima. Postoji nekoliko različitih modula koji su objedinjeni zajedničkom platformom desmos.com, a najznačajniji su: grafički kalkulator, geometrijski modul i modul za izradu i provedbu interaktivnih aktivnosti za učenike. Promjene u sustavu obrazovanja potiču razvoj aktivnoga pristupa učenika prema učenju korištenjem različitih strategija učenja, a jedna od njih je učenje otkrivanjem. Interaktivne aktivnosti koje je moguće izraditi ovim alatom pružaju velike mogućnosti za učenje otkrivanjem uz korištenje IKT-a. U radioničkom obliku rada polaznici će steći uvid u način provedbe Desmos interaktivnih aktivnosti u nastavi, koristiti osnovne mogućnosti Desmos grafičkog kalkulatora i alata za geometriju, pronaći javno dostupne Desmos aktivnosti (lekcije) za primjenu u nastavi, izraditi jednostavnu interaktivnu aktivnost za primjenu u nastavi te prema mogućnosti, javno podijeliti. Također, polaznici će dobiti informacije o širim mogućnostima primjene alata.

Autor(i):

Valentina Pajdaković
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac
Croatia
Valentina Pajdaković, učiteljica matematike i informatike u zvanju savjetnika. Zaposlena u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac. Poseban interes ima prema mogućnostima primjene IKT-a u nastavi. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje za matematiku i informatiku. Sudjeluje kao predavač na stručnim skupovima županijske i državne razine. Član je organizacijskog odbora natjecanja Dabar.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC