Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pdf
18.9MB

Kako do modernog web-a bez programera?

Izrada i dizajn web stranica ponekad može koštati više desetaka tisuća kuna. Želite li redizajnirati i izraditi novu web stranicu, nemate dovoljno financijskih sredstava, ali imate volju i kreativnost? Squarespace je platforma koja pruža web hosting usluge i alate pomoću kojih jednostavno možete izraditi web stranicu, bez ikakvog znanja programiranja i programskih jezika. Alati omogućavaju moderan i dizajnerski dovršen izgled budućih web stranica, a korisnička služba je na raspolaganju 24 sata dnevno. Na ovoj radionici autor će prezentirati mogućnosti, kao i prednosti i nedostatke ovog web alata. Polaznici će moći izraditi vlastiti račun, logirati se te uz vodstvo autora radionice kreirati stranice i izbornike, kao i dizajnirati web stranicu s multimedijskim sadržajem.

Autor(i):

Mate Maretić
Škola za medicinske sestre Vrapče
Croatia
Mate Maretić, mag.med.techn., nastavnik strukovnih predmeta, mentor Škola za medicinske sestre Vrapče Primarno su mu područje interesa suvremene tehnologije u obrazovanju. Koordinirao ERASMUS+ projekt, sudjelovao na brojnim Europskim konferencijama, Voditelj Tima za kvalitetu, koordinator za e-Škole, autor nekoliko udžbenika za medicinske sestre i dnevnika za praćenje vježbi koji je obvezni dio pedagoške dokumentacije. Dizajnirao novu web stranicu škole (www.szmsv.hr). Uz nastavu bavi se fotografijom i digitalnom obradom.

Vesna Šehtel
Škola za medicinske sestre Vrapče
Croatia
Profesorica informatike i fizike. Voditeljica Vijeća nastavnika općeobrazovnih predmeta, e-Dnevnik administrator, administrator resursa, HUSO administrator.

Iva Filipušić
Škola za medicinske sestre Vrapče
Croatia
mag.med.techn., nastavnica strukovnih predmeta, mentorica Voditeljica Vijeća nastavnika strukovnih predmeta.

Aleksandra Vidoša
Škola za medicinske sestre Vrapče
Croatia
mag.med.techn., nastavnica strukovnih predmeta, savjetnica. COVID-19 koordinatorica za školu.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC