Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
34.2MB

PovežIMO se s i3 tehnologijom i green screen tehnologijom

Interaktivno izlaganje pod navedenim nazivom prikazuje novi način učenja, učeničke aktivnosti i zbližavanja učenika uz pomoć pametnih kocki IMO i3 tehnologije u koje su integrirani senzori pokreta i snimanje i korištenje različitih materijala uz pomoć green screen tehnologije. Cijeli navedeni proces vođen je interaktivnim programom iMO i3 learnhub. Polaznicima će biti prezentiran primjer rada iz tri različita područja kao što je hrvatski jezik, katolički vjeronauk i razredništvo. Ishod: uz pomoć i3 tehnologije osuvremeniti pristup učenju, olakšati učenje kroz interaktivne aktivnosti i sadržaje uz pomoć green screen tehnologije omogućiti učenicima izraditi vlastite materijale za nastavu.

Autor(i):

Saša Špoljarić
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia
Saša Špoljarić, rođen 7. studenog 1982. god. u Varaždinu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao u Svetom Đurđu, a srednjoškolsko obrazovanje završio 2001. godine u Općoj gimnaziji u Varaždinu. Iste godine upisao se na Katehetski institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Radi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica kao vjeroučitelj razredne i predmetne nastave. Od 2008. godine posjeduje Europsku računalnu diplomu ECDL Start i samostalno uređuje web stranicu škole, nastavno područje katolički vjeronauk. Koristi e-Dnevnik. Koordinator je pilot projekta e-Škole. Redovito se usavršava na stručnim skupovima za vjeroučitelje koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje i Katehetski ured Varaždinske biskupije, Varaždinska biskupija te često sudjeluje i u radu županijskog stručnog vijeća iz katoličkog vjeronauka (predavanja, radionice, primjeri dobre prakse) i u radu školskog aktiva razredne i predmetne nastave. Od 2016. godine je učitelj mentor, a od 2019. godine je savjetnik za katolički vjeronauk za Varaždinsku biskupiju. Usavršava se i na području informatičke pismenosti u okviru projekta Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju ICT Edu koji je organizirala Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Uključen je u sve oblike edukacija koje su organizirane u pilot projektu e-Škole i izrađuje digitalne materijale za katolički vjeronauk 1. i 5. razreda za potrebe Škole za život. Redovito koristi Office 365 alate, digitalne materijale i Loomen u nastavi katoličkog vjeronauka i za potrebe rada s učenicima kao razrednik. Većinu stečenog znanja nastoji primijeniti na poučavanje učenika, na pomoć kolegama i na vlastito učenje.

Martina Trešćec Godek
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia
Martina Trešćec Godek, rođena 7. listopada 1986. u Koprivnici, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i opću gimnaziju „Fran Galović“ završila je u Koprivnici. Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomski studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po struci je magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i dramski pedagog. Radi kao učiteljica Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica i dramski pedagog u Ludens teatru Koprivnica. Član je školskog tima za e-Škole, redovito se usavršava na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskim stručnim vijećima i na školskim aktivima Hrvatskoga jezika. Uključena je u edukaciju Škole za život putem Loomena. Dodatno se obrazovala na području medijske kulture (posebno kazališta i filma). Završila je Školu medijske kulture( radionica za dokumentarni film, voditelj Petar Krelja; radionica za igrani film, voditelj Zoran Tadić; drugi stupanj medijske teorije, voditelji: Ante Peterlić, Hrvoje Turković, Krešimir Mikić,... ,specijalizirana radionica za glumu, voditelj Leon Lučev); dramske radionice: Osnove dramske pedagogije, Dramske tehnike, Improvizacija, Plesna radionica, Igrajmo priče, Dramske metode za građanski odgoj, Režija amaterske predstave i Osnove dramskog pisma. Sudjeluje kao voditeljica na Županijskom stručnom vijeću za izvannastavne aktivnosti, a primjere dobre prakse rado dijeli s kolegama. Članica je Hrvatskog centra za dramski odgoj, ogranak Zagreb.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC