Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
335KB

Od klasike do hibrida u GeoGebri

Uporaba GeoGebrinih apleta u nastavi matematike ima veliku ulogu u online okruženju (GeoGebrini razredi) i u hibridnom obrazovanju (GeoGebrine grupe). Velika prednost GeoGebre je što ju učenik ne mora instalirati na svojem računalu, tabletu ili pametnom telefonu. Pokretanjem apleta u GeoGebri odmah je dostupna njegova mrežna verzija.

U prvom dijelu radionice sudionici će se upoznati s primjerima apleta koji su nastali naprednim korištenjem GeoGebre i njihovim prednostima u radu u GeoGebra grupi i razredu. Apleti su nastali pomoću GeoGebra skriptiranja tj. nizom naredbi koje se izvršavaju jedna po jedna. Skriptiranjem se mogu izraditi interaktivni i dinamični apleti (vježbalice) kojima unapređujemo metodički i didaktički nastavu matematike. Za izradu interaktivnih apleta pri skriptiranju su korisni akcijski objekti kao što su potvrdni okviri, gumbi i padajuće liste. Sudionici će uz pomoć voditeljica radionice izraditi aplete s generiranim zadacima. Pokazat ćemo kako se u aplet može unijeti povratna informacija odnosno broj bodova nakon što učenik izvrši zadatak. Na taj način učenik i nastavnik dobiju informaciju je li učenik usvojio, i koliko, obrazovni ishod te odmah mogu utvrditi eventualni problem kod rješavanja i usvajanja obrazovnog ishoda. Sudionici će isprobati kako nastavnik može formativno vrednovati uratke u GeoGebra grupi i komunicirati s pojedinim učenikom ili s cijelim razredom. Na kraju, sudionici radionice će prezentirati svoj rad i podijeliti svoje viđenje ovakvog načina poučavanja. Radionica je namijenjena svima koji žele proširiti svoja znanja u programu GeoGebra kako bi učenicima pružili usvajanje matematičkih pojmova za novo doba razvijajući kompetencije za 21.stoljeće.

Autor(i):

Snježana Bošnjak
Elektotehnička i prometna škola Osijek
Croatia
Snježana Bošnjak rođena je 1967. godine u Osijeku. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena je u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2017. godine promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na CUC konferenciji 2018. godine s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele", 2019. godine s radionicom pod nazivom „Iskustveni učenjem do Eulerovog pravca“ te 2020. godine radionicom pod nazivom "Virtualno vrednovanje interaktivnim apletom".

Zvjezdana Jurić
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Croatia
Zvjezdana Jurić rođena je 1964. godine u Osijeku. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1988. godine i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena je u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek s ukupnim stažom od 30 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namjenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2019. godine promovirana je u ponovno zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na CUC konferenciji 2018. godine s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele" i 2019. godine s radionicom pod nazivom „Iskustveni učenjem do Eulerovog pravca“.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC