Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
5.2MB

Argumentacija i interakcija na drugačiji način

Učesnici će se upoznati s novim načinom postizanja interakcije, kako u razredu, tako i virtualno ako rad u razredu nije omogućen. Podijelit ćemo primjere dobre prakse korištenja alata i na internacionalnoj razini provođenjem aktivnosti u sklopu međunarodnih projekata (npr. Erasmus, eTwinning) koje omogućuju ostvarivanje ishoda više kognitivne razine (analiza, usporedba, vrednovanje, stvaranje). Učenicima je korištenjem ovih alata omogućena introspekcija, refleksija, kritičko promišljanje i evaluacija. Na primjeru jedne provedene međunarodne virtualne debate predstavit ćemo prednosti koji digitalni alat kialo.edu omogućuje. Uz digitalni alat kialo.edu predstavit ćemo i sličan alat Tricider, u predavanju ćemo se prvenstveno zadržati na sličnostima i prednostima korištenja ovih alata u nastavi i projektima, ukratko predstaviti njihove opcije – brainstorming, odgovaranja na postavljena pitanja ili pronalaženja odgovora na postavljeni problem, razvoj argumentacijskih linija za i protiv pojedinih odgovora, mogućnosti evaluacije pojedinih odgovora. Primjena je moguća u svim modelima nastave i na svim razinama školovanja, a uklapaju se svojim mogućnostima u različite inovativne nastavne metode (primjerice design thinking, PBL).

Autor(i):

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia
Profesorica filozofije, logike i etike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2013. godine. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju, summa cum laude. Nakon završetka fakulteta radi kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije iz kolegija Školska praksa 1. i 2. S dr.sc. A. Golubović objavljuje rad „Metodika nastave filozofije“, 2017. godine. Redovito je mentor učenicima na natjecanjima iz filozofije i logike, a školske godine 2016./2017. dobiva i priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz filozofije. Od početka rada završava mnoge edukacije o korištenjima i primjeni web 2.0. alata u realizaciji nastave, za što 2018. dobiva i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja. Članica je Državnog ispitnog povjerenstva za logiku. U školskoj godini 2020./21. angažirana je kao članica Stručne radne skupine za izradu videolekcija iz Filozofije i Etike u sklopu projekta „i-nastava“ MZO-a (2020. – 2021.). Od 2021. godine je stekla napredovanje u zvanje mentora. Nerijetko drži predavanja na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima. Voditeljica je Debatnog kluba PRHG i članica Tima za kvalitetu u PRHG. Voditeljica je i sudionica mnogih projekata na različitim razinama, od kojih izdvajamo samo neke: „Antikorupcijski program PRHG“, „Obilježavanje Svjetskog dana filozofije“, „Mi i migranti“, Erasmus projekt KA1 “CLIL and Language development“, Erasmus projekt KA2 „School Innovation Labs“, „Građanski odgoj u srednje škole“ Centra za studije mira i konflikta.

Željka Winkler
Srednja škola Ban Josip Jelačić
Croatia
Profesorica filozofije, logike, etike i povijesti u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Zagrebu (prof. povijesti i filozofije), završila novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te magistrirala u području humanističkih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Jedna od autorica novog kurikuluma iz Etike i koordinatorica radne skupine u sklopu ŠZŽ za implementaciju kurikularne reforme (2019. – 2021.) te mentorica na platformi Loomen za nastavnike etike. Također, koordinatorica radnih skupina iz Filozofije i Etike za izradu videolekcija u sklopu projekta „i-nastava“ MZO-a (2020. – 2021.). U razdoblju od 2018. – 2019. obavljala poslove vanjske suradnice AZOO kao savjetnica za Filozofiju, Logiku i Etiku. Redovito gostuje na županijskim stručnim vijećima kao predavač te je autorica i predavač na strukturiranim tečajevima za Erasmus korisnike. Školska je koordinatorica za Erasmus i eTwinning u SŠBJJ te u sklopu različitih međunarodnih projekata drži radionice i predavanja na internacionalnoj razini za učenike i nastavnike. Osim toga, vodi novinarsku grupu u svoj školi te vodi stranicu škole na društvenim mrežama Facebook i Instagram te uređuje školski list Ban (koji unazad par godine izlazi u digitalnom izdanju). Godinama je članica Povjerenstva za Državno natjecanje iz filozofije. U školskoj godini 2020./21. članica je Stručne radne skupine za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za Etiku.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC