Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
7.2MB

Snalazimo li se u online okruženju

Pandemija izazvana korona virusom donijela je mnoge promjene u našu svakodnevnicu. Jedna od njih je izvođenje nastava na daljinu. Ovakav način rada postavio je velike zahtjeve u rad edukacijskih rehabilitatora i učenika s teškoćama u razvoju. Gotovo preko noći trebalo je osmisliti i pripremiti najlakše izvođenje nastave vodeći računa o poznavanju digitalnih alata od strane samih učenika s teškoćama i njihovih roditelja. Uz mnogo izazova i prilagodbi uspješno smo priveli kraju školsku godinu 2019./2020. i nadali se da je ovakav oblik nastave iza nas. No okrutna stvarnost bacila nas je ponovo u online okruženje početkom 2021.godine. Vjerovali smo da smo digitalno zreliji jer smo savladali korištenje Cisco Webex aplikacije, prijave u LearningApps, Liveworksheets, Wakelet i da uspješno koristimo e-poštu i snalazimo se na razrednoj mrežnoj stranici. No, iako smo digitalne alate koristili tijekom nastave u školi, biti doma sam, bez potpore učitelja ponovo je bilo zahtjevno za učenike. Aplikacija Cisco Webex je nadograđena i pružila je nove mogućnosti pa smo koristili anketu. Vježbe u LearningAppsu pokazale su se korisnima za ponavljanje sadržaja. Listići napravljeni u alatu Liveworksheets osim za ponavljanje poslužili su i za provjeru znanja Jedna od najvećih teškoća bila je nestabilna internetska veza. Uspješno smo odradili tromjesečnu nastavu na daljinu i u svibnju se vratili u školu. Nastavljamo koristiti sve digitalne alate i tijekom nastave u školi, učenici su sve samostalniji, a krenuli smo i s obrnutom učionicom. Naš primjer potaknuo je i neke druge razrede u školi na uporabu spomenutih digitalnih alata.

Autor(i):

Renata Kos
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar
Croatia
Autorica rada je edukacijski rehabilitator sa 28 godina radnog iskustva s učenicima s intelektualnim teškoćama. U svom svakodnevnom radu s učenicima voli koristiti digitalne alate i poticati učenike na sigurno korištenje interneta. Svoje učenike uključuje u razne eTwinning projekte i projekte s učenicima iz drugih razreda ili iz drugih škola. Provodi edukacije o korištenju digitalnih alata za kolege iz ustanove u kojoj je zaposlena. Redovito izlaže na konferencijama edukacijskih rehabilitatora i na županijskim stručnim vijećima. Sudjelovala je u recenziji digitalnih obrazovnih sadržaja objavljenih na Edutoriju.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC