Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
25.9MB

Biteable - alat za jednostavnu izradu videa

Kako se predstaviti , kako završiti i dati svoj osobni pečat i naglasak na bitno, kako učiniti prezentaciju atraktivnom i zanimljivom, na početku ili kraju uz pomoć videa? U svojim interaktivnim izlaganjima vrlo često koristimo alat Biteable koji uvijek nailazi na pozitivne reakcije te upite o alatu nakon izlaganja. Zato smo ove godine pripremili radionicu u kojoj se polaznici mogu upustiti u izradu svog prvog video uratka u tom alatu. Uvidjevši mogućnosti nastavnici bi mogli uputiti svoje učenike u izradu istih. Biteable je alat koji sadrži puno gotovih video predložaka uz mogućnost dodavanja teksta, umetanja zanimljivih fotografija koje prate zadanu temu, a postoji mogućnost ugradnje osobnih fotografija, videa, ugradnje Stop animacija i čitav niz drugih mogućnosti koje ćemo prezentirati na ovoj radionici.

Autor(i):

Tamara Srnec
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Croatia
Tamara Srnec diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog inženjera matematike. Profesor je izvrsni savjetnik i radi u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao nastavnik matematike (ranije i informatike) te vanjski je suradnik - predavač na Sveučilištu Sjever Varaždin i MEV-u Čakovec. Članica je Stručne radne skupine za izradu ispita Državne mature iz matematike, članica Državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike, voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Međimurske županije. Stalni je predavač - mentor učenicima u Centrima izvrsnosti Varaždin i Čakovec. Redoviti je predavač na skupovima za nastavnike matematike, bila je mentor nastavnicima u okviru "Škole za život" te suautor više udžbenika i priručnika iz informatike i matematike i video lekcija i digitalnih materijala iz matematike.

Aleksandra Schill
Strojarska i prometna škola Varaždin
Croatia
Aleksandra Schill diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu kao nastavnica matematike i ispitni koordinator državne mature. Napredovala je u zvanje profesor mentor. Redovito se stručno usavršava te je voditelj projektnog tima u projektu e-Škole.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC