Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
4.7MB

Suvremeni pristup nastavi lektire

Interaktivno izlaganje odnosi se na četverogodišnje istraživanje u okviru nastave lektire. Odgovara na pitanje zašto učenici nerado čitaju, koji su razlozi nerazumijevanja teksta, zašto je važno imati motivacijski sat za lektiru i kako učenicima pristupiti da bi sebe prepoznali u svijetu djela. Bit će prikazan pristup lektiri u kojem učenik postaje zainteresirani čitatelj i suautor radne bilježnice ili radnih listića. Bit će prikazane aktivnosti koje potiču na kreativan pristup lektiri i na čitanje djela u cijelosti.

Autor(i):

Ankica Pokos
Osnovna škola Brestje

Rođena je 22.1. 1972. U obrazovanju radi četrnaest godina, a u OŠ Brestje devet godina kao profesorica hrvatskoga jezika. Članica je Društva profesora hrvatskoga jezika u kojemu volonterski radi kao tajnica. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim za promicanje i popularizaciju hrvatskoga jezika. Održala je stručna predavanja na školskim i županijskim vijećima u organizaciji Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje. Pisala je stručne članke te je surađivala u izradi metodičkoga priručnika za nastavu književnosti. Potkraj 2016. godine napredovala je u struci i promovirana je u zvanje mentora. Tijekom nastavne prakse istraživala je i primjenjivala suvremene metodičke pristupe kako bi se učenici razvijali u samopouzdane i samostalne osobe i kako bi uspješno komunicirali sa svijetom koji ih okružuje. Predmet su toga zanimanja posljednje četiri godine čitanje i razlozi nečitanja, teškoće u usmenoj i pisanoj komunikaciji učenika od 5. do 8. razreda.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC