Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
2.6MB

TeacherMade

Polaznici će upoznati TeacherMade, alat za transformaciju radnih listova, testova u njihove digitalne verzije. Alat nudi mogućnost izrade interaktivnih testova, izlaznih kartica, radnih listića koje možemo izraditi na temelju već gotovih uradaka. S njim možemo vrlo lako i brzo prevesti svoje „stare“ aktivnosti u online aktivnosti i podijeliti ih s učenicima. Funkcionira na principu automatskog kreiranja testova te je prilagodljiv svim predmetima. U alatu se mogu učitati PDF-a datoteke, slike, video, audio. Sudionici će naučiti koristit se alatom, od registracije do izrade vlastitog interaktivnog sadržaja, koristeći različite izvore i vrste pitanja. Također će vidjeti primjere kako kvalitetno analizirati rezultate i dati detaljne povratne informacije. Svaki sudionik kreirat će svoj račun u alatu, zajednički ćemo rješavati osnovne naredbe i mogućnosti alata te kreirati jednostavniji kraći uradak u kojem ćemo isprobati svaku od mogućnosti. Svaki sudionik moći će predstaviti na kraju svoj test, koji je napravio na radionici te isto tako komentirati primjenjivost alata, njegove prednosti i nedostatke.

Autor(i):

Melita Brodar
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia
Rođena 16. prosinca 1975. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Gimnaziji u Varaždinu. Diplomirala 2000. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer profesor kemije. Od 2006. godine radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec kao učiteljica kemije. Godine 2013. napredovala je u zvanje učitelja mentora, a 2018. stekla je napredovanje u učitelja savjetnika. Redovito se stručno usavršava, polaznik je mnogih radionica i webinara, u svoj rad uključuje znanje iz IKT-a u kojem se redovito usavršava te je ambasador nekih od alata. Uključena je u rad s darovitom djecom, predavač je na Centru izvrsnosti kemije u Varaždinu, te online mentor u Udruzi Dar.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC