Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
6.4MB

Lokacija: nepoznata

Stanovnici našeg planeta mobilniji su nego ikada. Radno mjesto više nije nužno vezano uz određenu lokaciju, a naš se svijet tijekom 21. stoljeća globalizacijom i umrežavanjem uistinu pretvorio u „globalno selo“. Geografija, njeni prirodni i društveni aspekti važniji su nego ikada, posebno kao područje izučavanja u obrazovnom sustavu. Jedna od temeljnih vještina nameće se i snalaženje u prostoru, a sukladno tome i upotreba široko rasprostranjenih (digitalnih) geografskih karata te baza podataka vezanih uz same lokacije. Naš je cilj učenike uključene u prezentiranu aktivnost osposobiti za samostalno služenje digitalnim geografskim kartama, kreiranje vlastitih tematskih karata, obogaćujući ih multimedijskim sadržajima. Učenici će upotrebljavati svoje analitičke vještine kako bi ispravno locirali sve zadane točke, zatim optimizirati pravac kretanja, stvarajući optimalni kružni put za zamišljenog dostavljača paketa. Do krajnjeg proizvoda učenici dolaze terenskim istraživanjem i kreiranjem personaliziranog zemljovida uz pomoć kartografskih aplikacija. Jedan od ciljeva interaktivnog izlaganja svakako jest i prezentacija primjera multidisciplinarnog pristupa u obradi geografskih sadržaja (geografija, matematika, IKT). Snalaženjem u prostoru (uporaba geografske karte kao izvora znanja), tumačenjem dostupnih izvora podataka, usvajanjem metoda istraživačkog učenja, te svrsishodnom upotrebom IKT-a učenici se osposobljavaju za nastavak njihovog školovanja, ali i zanimanja budućnosti.

Autor(i):

Mirna Kovačić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia
Mirna Kovačić rođena je 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Đuro Ester“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2011. diplomirala je geografiju i povijest na Prirodoslovno matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine provela je jedan semestar na Ruskom državnom sveučilištu „Lomonosov“ u Moskvi na Odsjeku za suvremenu povijest. Nakon završetka studija radi u dvije zagrebačke škole, OŠ „A.B. Šimić“ (2012.-2013.) i OŠ „Stenjevec“(2013.), a nakon toga paralelno u SŠ Kutina i OŠ Đakovački Selci (2013.-2014.) kao nastavnica geografije i povijesti. 2014. godine zapošljava se u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje radi i danas. Voditeljica je geografske skupine „Volim geografiju“ i povijesne skupine „Povijest za budućnost“. Uključena je u rad s darovitim učenicima, sudjeluje u školskim projektima koji potiču razvoj građanskih i digitalnih kompetencija, te financijske pismenosti. Školski je Erasmus koordinator. Sudionik je nekolicine međunarodnih projekata, sudionik i predavač na brojnim stručnim skupovima i seminarima za povjesničare i geografe, na temu holokausta, ljudskih prava i primjene digitalnih alata u nastavi geografije i povijesti. Autorica je i recenzentica obrazovnih digitalnih nastavnih materijala i te autorica brojnih stručnih članaka i videolekcija.

Ivan Piskač
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia
Ivan Piskač rođen je 1987. godine u Koprivnici. 2010. godine završava studij na PMF-MO i stječe zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2010. zaposlen je u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici na radnom mjestu nastavnika matematike, a od 2013. i kao administrator eDnevnika. Tijekom svog rada sudjelovao je u nekoliko projekata, među ostalim i u projektu ATS2020, prekograničnom projektu EduTech, projektu Znanje kao dar (rad s darovitim učenicima), KA1 Erasmus+ projektu Going the extra mile, te KA2 projektu "The Challenge of Being Happy in a European Society". Aktivni je korisnik eTwinning platforme. U radu često koristi digitalne alate u svrhu osuvremenjivanja i podizanje kvalitete nastave.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC