Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
9.0MB

Strategije rada s darovitim učenicima

Rad s darovitim učenicima predstavlja izazov za veliki broj učitelja. Svjesni da su to učenici s posebnim potrebama, te da im je potrebno posvetiti pažnju, suočeni smo s mnogim poteškoćama. U velikoj mjeri nismo adekvatno educirani za rad s potencijalno darovitim učenicima. Rad s darovitim učenicima u Republici Hrvatskoj nije reguliran posebnim programom, te zapravo svaki učitelj ovisi o vlastitim sposobnostima, interesima i unutarnjoj motivaciji. Činjenica je da svi naši učenici nemaju jednake potrebe i nemaju jednake sposobnosti. Često se, osobito u nižim razredima, dogodi da naši potencijalno daroviti učenici već vladaju velikim dijelom gradiva koje ćemo tek obrađivati. Svaki naš učenik trebao bi u školi svakoga dana naučiti nešto novo. Pripremljen i osnažen učitelj koji im se posveti u radu naići će na njihovu veliku zahvalnost i zasigurno ostvariti velike rezultate. Želja nam je s kolegama podijeliti svoja iskustva i pokazati strategije, alate i ideje za obogaćivanje kurikula potencijalno darovitih učenika. Polaznici će imati priliku samostalno izraditi konkretne radne i digitalne materijale za potencijalno darovite učenike kojima predaju.

Autor(i):

Tea Borković
Osnovna škola Grabrik
Croatia
Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike u zvanju učitelja savjetnika. Voditelj je Županijskog vijeća učitelja matematike Karlovačke županije. Uz to je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača, vanjska suradnica NCVVO-a, autorica i recenzentica obrazovnih sadržaja. Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima i Školskog preventivnog programa u okviru kojih svake godine priprema i provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje. Kao članica radne skupine za Matematiku u okviru provođenja programa Škola za život sudjelovala je kao autorica video lekcija za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020. i 2021. godine.

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia
Antonija Capan, učiteljica je Matematike u zvanju učitelja mentora. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, "Heureka - s brojevima u novi svijet". Autor je radne bilježnice za za pomoć pri učenju matematike u 8. razredu osnovne škole "Jasno kao broj 8". Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku i autor prihvaćenih metodičkih priprema i videolekcija za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020. i 2021. godine.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC