Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
61.4MB

Aplikacija Renderforest – stvaralaštvo i kreativnost u digitalnom okružju

U interaktivnom izlaganju „Aplikacija Renderforest – stvaralaštvo i kreativnost u digitalnom okružju“ autorica će predstaviti alat Renderforest i mogućnosti njegove primjene u suvremenoj nastavi. Renderforest je višenamjenska mrežna platforma za izradu iznimno vizualno dojmljivih i funkcionalnih digitalnih sadržaja - visokokvalitetnih videozapisa, animacija, logotipa, grafika, prezentacija, predložaka za vizualizaciju glazbe i mrežnih stranica uz vrlo jednostavnu uporabu za osobe bez osobitih profesionalnih znanja i vještina s područja digitalnoga dizajna te uz relativno malo uloženoga vremena. Aplikacija nije osmišljena kao alat za potrebe nastave i obrazovanja, niti je to njezino ciljano tržište, ali se bogatstvo ponuđenih predložaka, grafičkih izvora i mogućnosti autorici pokazalo iznimno korisnim, poticajnim i kreativnim izvorom u različitim nastavnim situacijama, oblicima nastave te stvaralačkim zadatcima namijenjenima učenicima. Uz predstavljanje alata i njegovih mogućnosti, interaktivno izlaganje usmjereno je i na predstavljanje autoričinih i učeničkih stvaralačkih radova izrađenih u navedenom alatu za potrebe nastave Hrvatskoga jezika (izrada logotipa projektnoga tima, različite vrste videosadržaja animacijskoga i prezentacijskoga karaktera, iznimno zabavnih glazbenih vizualizacija, oblikovanje naslovnice književnoga predloška, digitalnih postera, plakata i letaka).

Aplikacija sadrži znatan edukativni potencijal u okvirima suvremenoga nastavnoga procesa usmjerenoga na učenika, a kod učenika je izazvala iznimno pozitivnu povratnu reakciju i motivaciju da baš u ovome alatu, uz mnoge druge istovremeno ponuđene, iznesu vlastiti doživljaj i viđenje pročitanoga književnoga teksta, sažetak obrađenih sadržaja učenja ili da vlastiti literarni rad predstave u novome digitalnome obliku.

Autor(i):

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia
Ivana Macan rođena je 1978. godine u Osijeku gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet Osijek) završava 2003. godine sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je posljednjih petnaest godina. U školskoj godini 2019./2020. promovirana je u zvanje učiteljice mentorice Hrvatskoga jezika. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja smatra iznimno bitnim te su različiti oblici usavršavanja dio njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika, ali i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. Rado održava predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika (ŽSV učitelja Hrvatskoga jezika, CUC, webinari u organizacije Školske knjige…) sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje primjenjive u nastavi Hrvatskoga jezika koje redovito objavljuje u repozitorijima digitalnih aplikacija u kojima su načinjeni kao i na CARNET-ovom Edutoriju. Na vlastitome You Tube kanalu objavljuje vlastite videosadržaje/videomamce kao poticaj na različite učeničke aktivnosti te učeničke stvaralačke videoradove. Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenik Snaga riječi autorice Anite Šojat. Dobitnica je nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja za inovativni digitalni obrazovni sadržaji (Otok glagoljaša prema Javnom pozivu MZO.) Kao voditeljica literarne skupine potiče učeničko literarno stvaralaštvo i redovito njihova kreativna ostvarenja prijavljuje na niz literarnih natječaja i smotri na kojima učenici postižu značajne uspjehe.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC