Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
15.3MB

Nezaboravno obiteljsko putovanje

Ovim izlaganjem prikazat će se primjer iz prakse u kojem je prioritet suvremena nastava usmjerena na učenika. Obrazovni sadržaj koji je tema izlaganja bio je projektni zadatak učenika 3. razreda osnovne škole, a moguće ga je provesti i sa starijim učenicima. Zamisao je bila staviti učenike u stvarnu životnu situaciju u kojoj trebaju isplanirati sve faze savršenog obiteljskog putovanja od priprema za put, realizacije do povratka kući. U izlaganju će biti prezentirani koraci u radu na zadatku kao i rezultati rada korištenjem digitalnih alata. 1.KORAK- anketa među ukućanima kako bi se uvažile želje svih 2. KORAK- planiranje koje sadrži tri faze: - gdje i kako će se putovati. - troškovnik (poveznice iz kojih mogu saznati točne udaljenosti, cijene karata za različita prometna sredstva i sl.) - vremenski plan (poveznica na primjer vremenskog plana neke putničke agencije) 3. KORAK je izrada prezentacije u nekom digitalnom alatu za izradu plakata ili prezentacija (PowerPoint, Sway, Adobe Spark, Canva…). 4. KORAK – Predstavljanje obiteljskog putovanja U izlaganju će biti prikazani i kriteriji vrednovanja rada koji su učenicima bili dostupni prije početka rada. Ovaj kompleksan zadatak u početku se učinio jako zahtjevnim za devetogodišnjake, ali oni su ga izvrsno prihvatili, ozbiljno odradili i prezentirali na zavidnoj razini. Ovaj primjer iz prakse pokazao je da pristup dodatnim izvorima i korištenje resursa s interneta poboljšava kvalitetu učenja, učenik postaje aktivni sudionik procesa učenja, učenje je zabavnije, rezultati kreativniji, a mogućnost razmjene znanja velika.

Autor(i):

Nives Bogdan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia
Nives Bogdan je diplomirana učiteljica razredne nastave. Dvadeset godina radi u sustavu obrazovanja te je stalno zaposlena u Osnovnoj školi kraljice Jelene na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u područnoj školi Kučine. Primjenjuje suvremene oblike i metode rada u poučavanju. Učestalo u proces poučavanja uključuje istraživačku nastavu i rado eksperimentira s novim nastavnim metodama. Postigla je zapažene rezultate u koordinaciji i realizaciji projekata u nastavi (posebice eTwinning projekata) te je uspješno realizirala niz integriranih nastavnih dana. Kordinatorica je Erasmus+ projekta “Mystery of History”. U veljači je 2014. godine napredovala u zvanje učitelja mentora, a u veljači 2019. godine u zvanje savjetnika što joj je bio snažan poticaj i potvrda za daljnju smjelost u osuvremenjivanju nastave koju izvodi. Stalno se usavršava, stječe nova znanja i jača postojeće kompetencije te rado primjenjuje stečena nova znanja u predavačkome i nastavnome radu u području primarnoga obrazovanja. Aktivno sudjeluje na županijskim, međužupanijskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima na kojima putem izlaganja i radionica prezentira svoj stručni rad. Redovito piše stručne radove koji su objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima, a bave se teorijom i praksom odgoja i obrazovanja.

2019. aktivno sudjelovala na Carnetovoj konferenciji kroz interaktivno izlaganje “Mali ljudi na velikom putovanju” na temu Škole školama.

Tijekom nastave na daljinu sudjelovala u izradi video lekcija u sklopu projekta Škole za život. Aktivni je sudionik Edutorija gdje postavlja digitalne obrazovne sadržaje.

Zdenka Jerković
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia
Zdenka Jerković, rođena je 28. studenog 1966. godine u Splitu. Diplomirani je učitelj mentor. Od 1996. godine radi u sustavu obrazovanja kao učiteljica razredne nastave. U Solinu, gdje danas radi je od 1999. godine. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u brojnim projektima u svrhu unaprijeđenja nastave. Kao autor sudjelovala je u izradi obrazovnih nastavnih materijala iz matematike. Aktivni je sudionik Edutorija gdje postavlja digitalne obrazovne sadržaje. Svoj rad redovito pokazuje kroz prikaze i radionice na županijskim i međužupanijskim stručnim skupovima. Sudionica je i autorica različitih školskih, ali i međunarodnih e-Twinning projekata te Erasmus+projekta naziva “Mystery of History” u kojem je obavljala poslove zamjenika kordinatora. 2019. aktivno sudjelovala na Carnetovoj konferenciji kroz interaktivno izlaganje “Mali ljudi na velikom putovanju” na temu Škole školama. Tijekom nastave na daljinu sudjelovala u izradi video lekcija u sklopu projekta Škole za život.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC