Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
39.6MB

Živimo održivo - održivost smo mi

Ovim interaktivnim izlaganjem prikazat će se projektne aktivnosti jednogodišnjeg međunarodnog eTwinning projekta Let's Live Sustainably/Živimo održivo.

Aktualna tema privukla je veliki broj visoko motiviranih, stručnih, kreativnih, inovativnih europskih učitelja koji su se uključili i prihvatili priliku učenike poučavati održivom razvoju, ne samo na razini teorije već stjecanjem kompetencija kroz aktivno sudjelovanje.

Projekt je učenike potaknuo da kritički promišljaju, izraze svoje mišljenje, pokrenu inicijativu, da shvate važnost odgovornog ponašanja prema okolišu i prirodi, sebi, svome tijelu i zdravlju, da razvijaju pozitivne društvene vrijednosti, kao što su tolerancija, humanost, odgovornost, inkluzija, solidarnost, pravednost, ravnopravnost, uvažavanje.

Iako je projekt još aktivan te je u završnoj fazi, dio učitelja i učenika već je nagrađen nacionalnim oznakama kvalitete što dokazuje da su ispunjeni traženi kriteriji poput pedagoške inovativnosti, uključenosti u kurikulum, kvalitetne suradnje među projektnim partnerima, uporabe suvremene tehnologije i da projekt ima kvalitetne rezultate i učinke.

Ovo izlaganje prikazat će na koji su način postignuti svi navedeni kriteriji, koja se metodologija koristila u radu s učenicima, kako je projekt integriran u kurikulum, na koji način je ostvarena suradnja i komunikacija između sudionika u projektu, kako je izvršena evaluacija i diseminacija projekta.

U izlaganju će autorice prikazati kako su provedbom raznovrsnih projektnih aktivnosti osuvremenile rad u svojim razrednim odjeljenjima i ostvarile brojne odgojno-obrazovne ishode u nastavnim predmetima i međupredmetnim temama.

Sudionici će se upoznati s brojnim digitalnim alatima koji su korišteni tijekom rada na projektu (Canva, Genially, Wordwall, Google Sites, Google slides, Google forms, Flipsnack, Bookcreator, Kahoot, Padlet, Answergarden, WordCloud, Wakelet, ChatterPix, Badgemaker, Tricider, emaze…)

Autor(i):

Nives Bogdan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia
Nives Bogdan je diplomirana učiteljica razredne nastave. Dvadeset godina radi u sustavu obrazovanja te je stalno zaposlena u Osnovnoj školi kraljice Jelene na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u područnoj školi Kučine. Primjenjuje suvremene oblike i metode rada u poučavanju. Učestalo u proces poučavanja uključuje istraživačku nastavu i rado eksperimentira s novim nastavnim metodama. Postigla je zapažene rezultate u koordinaciji i realizaciji projekata u nastavi (posebice eTwinning projekata) te je uspješno realizirala niz integriranih nastavnih dana. Kordinatorica je Erasmus+ projekta “Mystery of History”. U veljači je 2014. godine napredovala u zvanje učitelja mentora, a u veljači 2019. godine u zvanje savjetnika što joj je bio snažan poticaj i potvrda za daljnju smjelost u osuvremenjivanju nastave koju izvodi. Stalno se usavršava, stječe nova znanja i jača postojeće kompetencije te rado primjenjuje stečena nova znanja u predavačkome i nastavnome radu u području primarnoga obrazovanja. Aktivno sudjeluje na županijskim, međužupanijskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima na kojima putem izlaganja i radionica prezentira svoj stručni rad. Redovito piše stručne radove koji su objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima, a bave se teorijom i praksom odgoja i obrazovanja.

2019. aktivno sudjelovala na Carnetovoj konferenciji kroz interaktivno izlaganje “Mali ljudi na velikom putovanju” na temu Škole školama.

Tijekom nastave na daljinu sudjelovala u izradi video lekcija u sklopu projekta Škole za život. Aktivni je sudionik Edutorija gdje postavlja digitalne obrazovne sadržaje.

Edita Rizvan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia
Edita Rizvan učiteljica je razredne nastave u zvanju mentora. Trideset godina radi u sustavu obrazovanja te je stalno zaposlena u Osnovnoj školi kraljice Jelene na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u područnoj školi Mravince. Primjenjuje suvremene oblike i metode rada u poučavanju. Učestalo u proces poučavanja uključuje istraživačku nastavu i rado eksperimentira s novim nastavnim metodama.Aktivno sudjeluje na županijskim, međužupanijskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima na kojima putem izlaganja i radionica prezentira svoj stručni rad. Aktivni je sudionik Edutorija gdje postavlja digitalne obrazovne sadržaje.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC