Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira

U sklopu školskog projekta Gimnazije Karlovac “Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira“ u suradnji s nastavnicima, stručnim suradnicima i učenicima definirane su aktivnosti koje treba poduzeti u svrhu poboljšanja upravljanja raspoloživim resursima. Naime, potrebno je osvijestiti da nema besplatnih resursa. Čak i kad nam se čini da ne plaćamo nešto, možda nam nešto drugo bude uskraćeno jer smo bez odgovornosti trošili. Tako su troškovi škole za papir (papir za nastavu A4 i A3 formata, higijenske potrepštine u vidu wc papira i papira za ruke) narasli do te mjere da se za njih troši novac koji škola zaradi od učeničkog servisa. Taj bi novac trebao biti namijenjen za dodatna ulaganja, nikako za tekuće troškove. Cilj projekta bio je definirati održivu količinu papira kojom bi pokrili potrebe svakodnevnog funkcioniranja škole, sagledati mogućnosti primjene digitalnih tehnologija kako bi se smanjila potrošnja papira te razviti svijest učenika o odgovornijoj potrošnji općenito. Projekt je proveden kroz tri etape koje su uključivale istraživanje učenika i tri radionice: izrada vlastitog papira, izrada recikliranih ukrasa te matematika proizvodnje i potrošnje papira. Projekt se izvodio u okviru SRO-a te je dodatan cilj bio povećati međusobnu podršku razrednika. Naime, u okviru Školskog razvojnog plana za 2020./2021. godinu postavljen je cilj potaknuti rad aktiva razrednika kako bi se povećala međusobna podrška iz više razloga: olakšati novim kolegama razredničke poslove, pomoći iskusnijim kolegama u radu s novim tehnologijama, potaknuti kvalitetnije izvođenje nastave SRO-a, ostvariti ishode međupredmetnih tema u nastavi, a prije svega skinuti sa zaduženja razrednika svojevrsnu stigmu.

Autor(i):

Zrinka Tomašković
Gimnazija Karlovac
Croatia
Tomašković, Zrinka (Karlovac, 29. 8. 1983.) Maturirala je 2002. godine u Gimnaziji Karlovac. Studirala i diplomirala na matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu gdje je 2007. godine stekla zvanje profesorice matematike. Od 2008. godine zaposlena u Gimnaziji Karlovac, a honorarno je radila kao asistent na Veleučilištu u Karlovcu na kolegijima Matematika i Nacrtna geometrija. Uz redovnu nastavu Matematike, ponovno je u Gimnaziju Karlovac uvela nastavu Nacrtne geometrije. Redovito sudjeluje u organizaciji Večeri matematike i natjecanja Klokan bez granica. Objavljuje materijale online i članke u stručnim časopisima. Urednica je knjige „Svi rakovački maturanti od 1882. do 2016.“ Udana i majka troje djece.

Snježana Fištrović
Gimnazija Karlovac
Croatia
Snježana Fištrović (Tuzla, 20.12.1983.) Maturirala je 2002. godine u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu. Studirala je njemački jezik i književnost i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala je 2008. godine i stekla zvanje profesorice njemačkoga jezika i književnosti i profesorice pedagogije. Od 2008. do 2016. godine radi kao nastavnica njemačkoga jezika u osnovnim školama na području Karlovačke županije, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Generalski Stol, OŠ Katarine Zrinski i OŠ Krnjak. Od 2016. do 2021. godine radi kao nastavnica njemačkog jezika u Gimnaziji Karlovac. 2017. godine napredovala je u zvanje mentora. Od 2021. godine radi kao pedagoginja u Gimnaziji Karlovac. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design te se redovito usavršava u području primjene tehnologija u obrazovanju putem različitih radionica, online seminara i tečajeva. Sa svojim učenicima sudjeluje u eTwinning projektima te je aktivno sudjelovala u CARNet-ovim projektima Škole 2.0, ISE, ODS i ICT Edu. Provodila je brojne edukacije u sklopu projekta e-Škole te je sudjelovala u izradi scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Udana i majka dvoje djece.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC