Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pdf
3.5MB

The Green Micro:bit

Projekt The Green Micro:bit – Gremi nastao je u okviru strateških partnerstava za škole programa Erasmus +, ključna aktivnost KA229. Projekt je proveden u suradnji s OŠ Vižmarje Brod iz Ljubljane u Sloveniji i OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda i trajao je od listopada 2018. do kolovoza 2021. Ciljevi su projekta podići svijest o ekološkim pitanjima u školi i zajednici u okviru održavanja ekoloških aktivnosti, unaprijediti digitalne kompetencije učenika i učitelja, promovirati inovativne metode učenja, njegovati kritičko mišljenje o ekološkim problemima, poticati „zeleni kurikul“ i ekopedagogiju u školi te jačati europsku suradnju između različitih škola. Ciljevi su ostvareni kroz niz mobilnosti, aktivnosti i radionica za učenike i učitelje koje su uključivale korištenje IKT-a. Učenici svih škola su s učiteljima izradili „ zeleni zid“, poučnu stazu i vjetrenjaču u svojim školama, e-knjigu i suvenire koje su za vrijeme mobilnosti u Slavonskom Brodu prodavali na Katarinskom sajmu. Učenici su naučili koristiti tehnologiju mikrobitova i improviziranoga sustava za navodnjavanje zelenoga zida. Pomoću alata Canve izrađivali su e-knjigu, a uz pomoć kviza Kahoot su provjeravali što su tijekom projekta učili i naučili. Sam je projekt obuhvatio sedam aktivnosti, od toga je šest uključivalo boravak u partnerskim školama, dok je zadnja aktivnost odrađena virtualnim putem zbog pandemije koronavirusa. Učitelji i učenici svih triju škola su kroz tri dana sudjelovali na tri završne videokonferencije putem e-Twinninga kako bi zaokružili cijeli projekt i pokazali što je sve tijekom trajanja projekta odrađeno i koji su rezultati i zaključci postignuti.

Autor(i):

Tanja Đurić
Osnovna škola Gračani
Croatia
Tanja Đurić rođena je 15. siječnja 1990. u Zagrebu. Osnovnu školu Dr. Stjepan Ilijašević u Oriovcu završila je 2004., a Jezičnu gimnaziju Matija Mesić u Slavonskome Brodu 2008. Nakon toga 2014. završava Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislocirani studij u Slavonskome Brodu, Razvojni smjer i Engleski jezik. Tijekom radnoga iskustva, inicijatorica je i koordinatorica različitih projekata: Veliki dječji književnici kao univerzalni kapital, Spremni na klimatske promjene, The Green Micro:bit. Suatorica je slikovnice i istoimenoga leksikona Slavonska narodna medicina. Trenutno radi kao nastavnica engleskoga jezika u OŠ Gračani u Zagrebu. 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Lingvistike, Sveučilište u Zadru. Područje zanimanja joj je rano usvajanje stranoga jezika i suvremene nastavne metode u nastavi stranoga jezika. U slobodno vrijeme planinari i uči svirati gitaru.

Marija Legac
Osnovna škola Gračani
Croatia
Marija Legac učiteljca je razredne nastave u statusu učitelja mentora. Članica Energetskog tima škole i Tima za kvalitetu. Koordinatorica u projektu Unicefa " Škole za Afriku". Sudjelovala u Erasmus + projektu The Green micro : bit. Sudjelovala je u istraživanju Timss i Pirls. Aktivna članica Udruge Abacus Hrvatska i soroban trenerica. Redovito sudjeluje u školskim projektima i stručnim usavršavynjima. U pripremi nastave i radu s učenicima nastoji implementirati sva nova znanja te temelji nastavu na suvremenoj metodičkoj praksi koristeći suvremene tehnologije.

Vlatka Suhina
Osnovna škola Gračani
Croatia
Diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom likovna kultura, trenutno zaposlena u OŠ Gračani. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u raznim projektima škole. Do lipnja 2020. bila je koordinatorica projekta Međunarodne Ekoškole u OŠ Gračani. Članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus (The Green Microbit). U školi je voditelj Lutkarske grupe. Posebno je zainteresirana za ekološke teme te likovnost i vizualni jezik i kumunikacije primijenjen u razrednoj nastavi.

Jelena Andrić
Osnovna škola Gračani
Croatia
Jelena Andrić, profesor informatologije i poljskog jezika i književnosti te diplomirani bibliotekar. Trenutno radim u OŠ Gračani kao školska knjižničarka te aktivno sudjelujem u projektima škole. 12 godina radila sam kao profesor informatike te sudjelovala s djecom na županijskim i državnim natjecanjima. Koordinator PIRLS i TIMSS projekata za našu školu te član školskog projektnog tima K2 Erasmus (The Green Microbit), administrator imenika, administrator e-dnevnika te mentor u Nacionalnom projektu za poticanje čitanja i promicanje kulture čitanja- Čitanjem do zvijezda. Redovito sudjelujem u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije IKT-a u nastavu te potakla ljubav prema čitanju od prvih razreda. Veliki dio svog vremena provodim u edukaciji učenika i roditelja o informacijskoj pismenosti i zamkama u digitalnom okruženju.

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani
Croatia
Profesorica fizike i kemije u statusu učitelja savjetnika. Svakodnevno za pripremu i u nastavi koristi digitalnu tehnologiju te aktivno sudjeluje u projektima škole i natjecanjima. Područje interesa su istraživačka i problemska nastava fizike i kemije, integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i projekte i razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika. Dugi niz godina u školi vodi projekt „Veliki za male“ u kojem učenici sedmih razreda izvode pokuse za učenike četvrtih razreda iz različitih područja fizike i kemije. Od 2006. godine redovito sudjeluje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA ( područje prirodoslovne pismenosti) te je član radnih skupina u NCVVO. 2013. godine sudjelovala u edukaciji „Inovativna rješenje e-učenja za podršku nastavi“, 2015. godine završen tečaj “Inspiring Science Education“ (suvremene metode poučavanja, e-alati i e-resursi) te završen tečaj „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. Suvoditelj je programa Globe, administrator resursa i administrator e-dnevnika. Članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus ( The Green Microbit). Različitim stručnim usavršavanjima i korištenjem digitalnih alata doprinosi obogaćivanju nastave i povećanju motivacije i interesa učenika te nastoji nastavu učiniti suvremenijom i kvalitetnijom.

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani
Croatia
Profesorica biologije, radi u osnovnoj školi kao učiteljica prirode i biologije u svojstvu učitelja mentora. Voditeljica je izvannastavnih aktivnosti Ekološke grupe, Prve pomoći i sudjeluje u radu učeničke zadruge Trsek u okviru škole. Voditeljica je projekta „Veliki za male“ u kojem učenici šestih razreda izvode pokuse iz područja prirode za učenike četvrtih razreda. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju OECD/PISA u području prirodoslovne pismenosti. Suvoditelj je programa Globe i članica projektnog tima K2 Erasmus – The Green Microbit. Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije STEM-a i IKT-a u nastavu.

Ivana Zelić
Osnovna škola Gračani
Croatia
Učiteljica razredne nastave u OŠ Gračani. Redovito sudjeluje u projektima škole i stručnim usavršavanjima. Od 2011. do uvođenja informatike u osnovne škole vodi izvannastavnu aktivnost Mali informatičari za učenike razredne nastave. U svakodnevnom radu s učenicima koristi se digitalnim alatima kako bi osuvremenila nastavu te potakla učenike na veće zalaganje pri usvajanju nastavnih sadržaja. U svom radu potiče učenike na kreativno mišljenje i odgovornu uporabu tehnologije.  Članica je projektnog tima K2 Erasmus – The Green Microbit te administrator e-Dnevnika.

Dalibor Dedić
Osnovna škola Gračani
Croatia
Dalibor Dedić ravnatelj je Osnovne škole Gračani u Zagrebu. 2012. završio je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prije je radio kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture i kao voditelj sportskog programa Vikendom u dvorane. Također ima radno iskustvo u području rada marketinga, financijskog sektora i rada s djecom u različitim odgojno-obrazovnim institucijama. Odgovorna je i pouzdana osoba, predana svome radu.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC