Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
2.9MB
Puni tekst rada
View File
pdf
596KB

Zelena informacijska tehnologija u službi održivog razvoja

U ovom radu će se govoriti o pojmu zelene informacijske tehnologije, o razlozima zašto razmišljati „zeleno“ i u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te će se prikazati dio rezultata istraživanja koje se odnosi na poznavanje i primjenu koncepata zelenog IT-a u školama Republike Hrvatske. Pojam „Green IT“ (green information technology) ili zelena informacijska tehnologija se prvi puta spominje 1992. u SAD-u kada je američka Agencija za zaštitu okoliša pokrenula Energy Star, dobrovoljni program koji je imao za cilj poticati tvrtke i pojedince da razmišljaju i djeluju „zeleno“ u području primjene IKT-a. Zelena informacijska tehnologija se može definirati kao ekološki prihvatljiv i odgovoran način uporabe informacijske tehnologije u poslovnim procesima. Cilj zelenog IT-a je minimizirati negativan utjecaj IKT-a na okoliš dizajniranjem, proizvodnjom, rukovanjem i odlaganjem računala i druge opreme na ekološki prihvatljiv način. U praksi to znači da se u proizvodnji opreme izbjegavaju opasni materijali, da se maksimizira energetska učinkovitost tijekom životnog vijeka proizvoda te da se promiče biorazgradivost neiskorištenih i zastarjelih proizvoda. Svjesni smo činjenice da primjena IKT-a u školama sve više raste, a ta je primjena posebno povećana unazad dvije godine uslijed pojave COVIDA 19.Optimalna primjena IKT-a je neposredno povezana s održivim razvojem i očuvanjem planeta Zemlje za buduće generacije. Svojim ponašanjem svaki korisnik IKT-a svjesno ili nesvjesno utječe na to. U radu će se prikazati rezultati istraživanja koje je provedeno u ožujku 2020. u školama RH, čiji je cilj bio saznati stupanj informiranosti o zelenom IT-u i primjenu osnovnih koncepata zelenog IT-a u svakodnevnom radu u školi.

Autor(i):

Nataša Magdalenić
OŠ Stjepana Radića Bibinje
Croatia
Nataša Magdalenić završila je Srednjoškolski centar Čakovec, financijsko-računovodstveni smjer. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, smjer Projektiranje informacijskih sustava. Pedagoško-psihološku izobrazbu je stekla na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi u OŠ Stjepana Radića Bibinje na radnom mjestu učiteljice informatike. Održala je više predavanja i radionica na stručnim skupovima međužupanijske, županijske, državne i međunarodne razine. Objavila je više stručnih članaka i konferencijskih radova (CUC, MIPRO, Međunarodni znanstveni skup – 4. Međimurski i filološki dani, STOO). Dugi niz godina uređuje školske mrežne stranice. Administrator je resursa, e-dnevnika i MDM sustava. Godinama uspješno radi na brojnim eTwinning projektima što potvrđuju nacionalne oznake kvalitete. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo ju je kao jednog od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika za školske godine 2018./2019., 2019./2020 i 2020./2021. Promovirana je u zvanje izvrsne savjetnice.

Iva Naranđa
II. osnovna škola Čakovec
Croatia
Iva Naranđa završila je Gimnaziju u Čakovcu, prirodoslovno-matematički smjer. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, te stekla pedagoško-psihološku izobrazbu na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. Od 2003. radi kao učiteljica informatike u osnovnoj školi. Vodila je tečajeve informatike za djecu u privatnoj školi te više godina bila suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec gdje je realizirala niz edukacija za odrasle. Kao predavač sudjelovala je u projektu izobrazbe zaposlenika u školstvu za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija kojeg je 2004. realiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Sudjelovala je u projektu iz pretpristupnog programa Phare 2006, u sklopu programa INTERREG IIIA – Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004-2006, “EDU CROSS 2007. - Prekograničnom edukacijom do bržeg razvoja pograničnih krajeva” koji je omogućio realizaciju obrazovnih tečajeva za devet deficitarnih zanimanja. Održala je više predavanja i radionica na stručnim skupovima međužupanijske i županijske razine. Objavila je više stručnih članaka i konferencijskih radova (CUC i MIPRO). Od samih početaka CARNetovog CMS-a za škole održava školske mrežne stranice. Administrator je resursa i e-dnevnika. Godinama uspješno radi na brojnim eTwinning projektima što potvrđuju nacionalne oznake kvalitete, europske oznake kvalitete i nacionalna nagrada Comet 2013. Promovirana je u zvanje učitelj savjetnik. Vanjska je suradnica Školske knjige. Izradila je više inovativnih metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma, a 2020. radila je u timu za videolekcije iz informatike za osnovnu školu (Škola za život). Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo ju je kao jednog od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika za školske godine 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC