Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pdf
7.4MB

Satelitske tehnologije u Geodetskoj školi

U ovom interaktivnom izlaganju prikazat će se korištenje različitih satelitskih tehnologija u nastavnim i vannastavnim aktivnostima učenika i nastavnika Geodetske škole. Demonstrirat ćemo kako se koriste satelitske tehnologije poput Globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS), te kako se koristi Copernicus, program Europske unije za promatranje Zemlje, odnosno našeg planeta i njegovog okoliša. Prikazat ćemo na kraju koncept turističke aplikacije za prikaz kvalitete mora oko grada Pule, a čiji razvoj je započeo tijekom prvog Copernicus hackathona u Zagrebu 2019. na kojemu je sudjelovala ekipa Geodetske škole.

Autor(i):

Ratko Medan
Geodetska škola
Croatia
Ratko Medan dipl.ing.geod. profesor savjetnik u Geodetskoj školi u Zagrebu, Av. Većeslava Holjevca 15.

Rođen u Zagrebu, 16.12.1978. Završio srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu, nakon koje upisuje Geodetski fakultet i kojeg završava 2004. godine.

Tijekom i nakon završenog fakulteta radi na geodetskim poslovima u privredi te se u rujnu 2005. zapošljava u Geodetskoj tehničkoj školi.

Tijekom svog rada u školi surađuje na različitim školskim projektima. Vodio je Geodetski praktikum unutar škole i učeničku praksu nekoliko godina. Završava Carnetovu ELA-u (smjer Tutoring). Sudjeluje na CUC-u zadnjih nekoliko godina kao autor radova, radionica i interaktivnih izlaganja.

Koordinator i član u više radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata iz podsektora Geodezija. Sudjelovao je i vodio školski projektni tim u sklopu EU projekta "Grading soft skills - GRASS" za prepoznavanje, razvijanje i vrednovanje socijalnih vještina. Vodio tim učenika Geodetske škole na prvom Copernicus hackathonu u Zagrebu za izradu različitih aplikativnih rješenja na temelju satelitskih snimaka programa Copernicus.

Oženjen. Otac troje djece.

Zlatan Soldo
Geodetska škola
Croatia
Nakon osam godina rada u geodetskom gospodarstvu, Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije (profesor-savjetnik) od 1991. godine predaje strukovne predmete u Geodetskoj tehničkoj školi. Od 1994. godine do danas je voditelj informatičke učionice. Od 1996. bio je CARnet koodinator u Geodetskoj školi. U svojoj školi vodio je i vodi više međunarodnih projekata vezanih za ekologiju i primjenu IKT u školstvu. Završio je ELA-u smjer Course Design. Više puta držao predavanja na CUCu. Autor je, koautor i urednik više naslova iz područja geodezije, informatike i tehničke kulture. Kao urednik dva puta je dobio nagradu Josip Juraj Strossmayer za područje tehničke znanosti. Za svoj pedagoški rad nagrađen je Godišnjom nagradom "Ivan Filipović" za promicanje pedagoške teorije i prakse. Nositelj je Ministrovog priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad. Odlikovan je Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana. Oženjen je. Otac troje djece.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC