Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
1.9MB

Breakout from the unsafe Internet

U mnoštvu dostupnih digitalnih alata nije više problem ovladati nekim alatom nego ga svrsishodno upotrijebiti. Učenici bolje uče u stvarnim situacijama, a kako to često nije moguće (niti preporučljivo kad je u pitanju internetska sigurnost), simulacije stvarnih situacija su idealan način za intenziviranje doživljaja i iskustva učenja. Potaknuti učenike na učenje, stvoriti zanimljivo okruženje, a pri tome olakšati sebi vrednovanje postignutog nije nastavnicima uvijek jednostavan zadatak, ali ne i nemoguć. Kroz ovo izlaganje bit će predstavljena interaktivna igra Breakout from the unsafe internet (Bijeg s nesigurnog interneta), namijenjena za učenike završnih razreda osnovne i svih razreda srednje škole koji se svakodnevno služe društvenim mrežama. Tema igre je sigurnost na internetu, a sudionicima izlaganja će biti pružen metodički i tehničko-izvedbeni uvid u samu igru. Igra je izrađena pomoću niza Google alata (sites, forms, slides, maps), alata za izradu digitalnih lokota i šifri i aplikacije za generiranje lažnih virtualnih razgovora. Nakon uspješno riješenih svih zadataka, sudionici igre (kao i ovog predavanja) dobivaju certifikat koji je automatski generiran pomoću dodatka za Google forms.

Autor(i):

Mihaela Kelava
Gimnazija Bjelovar
Croatia
Mihaela Kelava je profesorica matematike i informatike, radi u Gimnaziji Bjelovar od 2003. kao prof. informatike. 2016. napredovala je u zvanje prof. mentor. Tijekom godina rada provela je niz eTwinning projekata, radila na izradi kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih: Temeljne vještine funkcionalne pismenosti. Autorica je jednog od programa Digitalne akademije Algebre, nekoliko priručnika i radionica za obrazovanje nastavnika, te je radila na izradi DOS-a za matematiku kao autorica Geogebra apleta. Učenike uključuje u razne projekte poput međunarodnog kviza Unite the Nations, EU Codeweek-a, te natjecanja iz informatike, Dabar i HONI. Školske godine 2020./2021. pod njenim vodstvom, Gimnazija Bjelovar je odabrana u pilot projekt Škola budućnosti u organizaciji STEMIja. U sklopu projekta, učenici su izrađivali chatbote u sustavu RASA.

Emina Grmić
Tehnička škola Bjelovar
Croatia
Emina Grmić rođena je u Bjelovaru u kojem se školuje kroz osnovnu i srednju školu u prirodoslovno-matematičkom usmjerenju Gimnazije Bjelovar. Zvanje profesorice matematike i informatike stekla je na PMF u Zagrebu. Od rujna 2003. godine zaposlena je u Tehničkoj školi Bjelovar kao nastavnik računalstva i ostalih srodnih strukovnih predmeta. 2006. završava E-learning akademiju-Ela. 2013. godine napreduje u zvanje prof. mentor, a 2018. u zvanje prof. savjetnik. Kontinuirano se usavršava, te pohađa ORACLE akademiju. Tijekom godina sudjeluje u raznim projektima kao što su: projekt informatičke izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola prema ECDL programu koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa od 2006, do 2009. godine, projekt „PUP - Priručnik za učenje i poučavanje", Microsoft Hrvatska 2007., IPA projekt Be World-Class 2014. U sklopu školskih aktivnosti s učenicima aktivno sudjeluje na natjecanju iz informatike, HONI i Dabar, kao i projektima „Europski tjedan programiranja“, „Dan sigurnijeg interneta“, „Tjedan glazbe“ i „Dani otvorenih vrata“.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC