Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
46.0MB

EUčionica - 472 kilometra između nas

EUčionica je zajednička učionica dviju srednjih škola sa suprotnih krajeva Republike Hrvatske koje su udaljene 472 kilometra. Učenici iz Vukovara i Krka su tijekom ove nastavne godine pohađali nastavu u zajedničkoj EUčionici. Prilagodili smo se izvanrednim uvjetima te smo iskoristili nove mogućnosti. Tako smo od novog normalnog stvorili normalno radno okruženje. Učenici su pohađali nastavu na platformi Microsoft Teams koja se odvijala na daljinu i u realnom vremenu. EUčionica je projekt nastao u okviru programa Škola ambasador Europskog parlamenta. Obje škole s ponosom nose titulu “Škole ambasadora Europskog parlamenta” punih pet godina te su najuspješnije škole u provedbi programa prema vanjskoj evaluaciji koja se provodi na kraju svake nastavne godine. Europska parlamentarna demokracija, aktivno građanstvo i razumijevanje vlastitih prava i obveza državljana Europske unije niti su vodilje ovog programa. Program “Škola ambasador Europskog parlamenta” se provodi u EUčionici kao platformi za aktivno učenje putem brojnih inovativnih aktivnosti tijekom istraživačke, projektne i problemske nastave. Kroz ovakav oblik nastave učenike se potaknulo i osnažilo na kritičko promišljanje i kreativno izražavanje. Učenici i mentorice su stvorile brojne različite interaktivne sadržaje uz pomoć raznih digitalnih alata. Učenici su tijekom ovakvoga načina rada i poučavanja unaprijedili program Škola ambasador Europskog parlamenta. Kreirani interaktivni sadržaji su temelj za međuvršnjačko poučavanje. Naši učenici mladima na zanimljiv način približavaju i osviješćuju europske vrijednosti. Tako ostvarujemo cilj programa, a to je podizanje razine informiranosti mladih o Europskoj uniji i prava koji mladi imaju kao europski građani.

Autor(i):

Nataša Vinković
Gimnazija Vukovar
Croatia
Nataša Vinković je nastavnik savjetnik. Predaje Geografiju u Gimnaziji Vukovar od 2009. godine. Sudjeluje u brojnim projektima na državnoj i europskoj razini. Autor je brojnih digitalnih sadržaja i nastavnih materijala. Od 2016. do danas nosi titulu ambasador senior Europskog parlamenta.

Gordija Marijan
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk
Croatia
Gordija Marijanje nastavnik savjetnik. Predaje Povijest u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk. Sudjeluje u brojnim projektima na državnoj i međunarodnoj razini. Od 2016. do danas nosi titulu ambasador senior Europskog parlamenta.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC