Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pdf
4.6MB

Zviždim svoju pjesmu – Project Based Learning u društvenim predmetima

Tijekom izlaganja pokazat ćemo konkretan primjer korištenja PBL metode (Project Based Learning) u nastavi društvenih predmeta (engleski jezik, sociologija, povijest i likovna umjetnost) te objasniti sve faze provođenja takve aktivnosti.

Kako bi pojedinac bio društveno koristan i odgovoran, prije svega mora biti aktivan. Zbog toga smo u školi proveli projekt pod nazivom „Zviždim svoju pjesmu“ koji je bio aluzija na fenomen zviždača u društvu te je jedan od temeljnih ciljeva bio potaknuti učenike na pragu punoljetnosti (3. razred srednje škole) na veću angažiranost, kao i ukazati na važnost pojedinca u društvu.

Učenici se često teško mogu odvažiti na javno izražavanje svojih stavova te smo ih raznim aktivnostima učili kako oblikovati svoje ideje i javno ih iznijeti. Ovakvim načinom rada učenici su se povezali u timove te istraživanjem dali prijedloge za rješavanje jednog društvenog problema po vlastitom izboru. Zaključili smo da kao pojedinci možemo utjecati na rješavanje društvenih problema s kojima se susrećemo, a to nam je pokazala evaluacija i javno predstavljanje projekata.

Tijekom dva mjeseca kroz navedene predmete izmjenjivale su se razne aktivnosti. Među ostalim, to su brainstorming, kreiranje anketa i analiza, istraživački rad, kritičko promišljanje, razvijanje kreativnosti i inovativnosti, izrada i dijeljenje digitalnih sadržaja putem raznih alata. PBL se pokazao kao izvrsna metoda nastave koja se lako prilagođava in class i online modelu, a učenici ju uvijek s oduševljenjem prihvaćaju.

Autor(i):

Sanja Špoljarić
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Croatia
Rođena je 09. kolovoza 1977. u Virovitici. Odrasla je u Slatini gdje završava osnovnu školu te gimnaziju. Nakon toga nastavlja školovanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na studiju anglistike i polonistike te stječe zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti. Po završetku studija počinje raditi u Slatini, u istoj srednjoj školi koju je završila te i danas tamo radi. Rad u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina započinje 2001. godine, polaže stručni ispit, kasnije stječe zvanje mentora, a 2021. i zvanje savjetnika. Tijekom svoga rada sudjelovala je u brojnim projektima na državnoj i međunarodnoj razini, autor je brojnih metodičkih preporuka te svoj kolektiv dobrim primjerom potiče na kreativnost i inovativnost. Sudjelovala je u eTwinning i Erasmus+ projektima, voditelj je sekcije školske zadruge s kojom postiže izvrsne rezultate, posebice u području kreativnosti. Redovito priprema učenike za sudjelovanje u natjecanjima iz engleskog jezika, ali i iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. Sudjeluje u evaluacijama ispita Državne mature iz engleskog jezika, redovito se stručno usavršava na državnim i međunarodnim edukacijama i postiže zapažene rezultate.

Darko Špoljarić
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Croatia
Rođen je 11. veljače 1971. u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završava u Orahovici te upisuje Elektrotehnički fakultet u Osijeku. Tijekom rata uključuje se u postrojbe HV te nakon toga završava šesti stupanj i stječe naziv inženjera elektronike. Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Krajem 2011. godine završava na Fakultetu prometnih znanosti sveučilišni dodiplomski smjer Poštanski i telekomunikacijski te stječe zvanje diplomiranog inženjera prometa. Od 2000. godine zaposlen u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina kao stručni učitelj elektrotehničke grupe predmeta. U periodu od 2015. - 2019. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja SŠ Marka Marulića Slatina u vrijeme početka i završetka eksperimentalnog programa Škola za život. Tijekom mandata uključuje se u pilot projekt e-škole. Od 2019. godine nastavlja raditi u školi kao stručni učitelj elektrotehnike te stječe zvanje mentora 2020. godine. Od 2015. godine administrator je e-dnevnika. Sudjeluje i vodi brojne projekte, od energetske obnove škole pa sve do unaprjeđenja pismenosti, rada s darovitim učenicima, integracije i inkluzije učenika. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, priprema učenike za natjecanja na svim razinama iz područja elektrotehnike, ali i društvenih tema, piše stručne radove te voli nove izazove.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC