Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
34.3MB

Vitamini za svaku prezentaciju

Predavačice će u uvodnom dijelu izlaganja prikazati teoriju: - pristup Pear Decku - razliku između Pear Decka za Google Slides /Power Point - korištenje Pear Decka u nastavi - povratne informacije u realnom vremenu koje se dobiju putem Pear Decka Polaznici će na radionici putem primjera same interaktivne prezentacije dobiti dojam o tome za što služi digitalna platforma Pear Deck: - kako izgleda - početna stranica, prostor za stvaranje -koje su joj prednosti i mogućnosti - lako dostupno, jednostavno za korištenje i učenicima i učiteljima, jednostavno dijeljenje zadataka i njihova provjera - mogućnosti korištenja - individualno, u paru, grupno, razredno; u realnom vremenu ili kada učenicima odgovara (njihovim vlastitim tempom izvršavanja zadataka) - što je učenicima i učiteljima privlačno na Pear Decku - jednostavnost, mogućnost kreativnog izražavanja, pristup različitim gotovim predlošcima, interaktivnost, mogućnost evaluacije vlastitoga i tuđih radova, brza povratna informacija - kako je usmjereno na učenički razvoj i njihove potrebe učenja bilo da su u hibridnom ili online okruženju - jednostavna prijava, jednostavno sučelje, interaktivno, kreativno U završnom dijelu radionice, uz vođenje korak po korak, polaznici će izradit svoj račun, samostalno će izraditi svoj (prvi) Pear Deck prema uputama, zadanoj temi i kriterijima koje će voditeljice radionice postaviti (na već postojećoj prezentaciji ili novo kreiranoj). Nakon samostalnog rada predavačice će evaluirati neke radove na temelju zadanih kriterija.

Autor(i):

Ivana Frančić
Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek
Croatia
Učiteljica razredne nastave sa sedam godina radnog iskustva. MIE Expert, MIE Trainer za 2020./21. Book Creator, Wakelet i Buncee ambasadorica. Voditeljica mnogih webinara o uporabi digitalnih alata u nastavi za učitelje i nastavnike u sklopu eTwinning projekta Webučionica. Autorica projekta na eTwinningu. U svome radu voli koristiti digitalne alate koji su zanimljivi učenicima i laki za korištenje.

Lidija Cvetko
Osnovna škola Alojzija Stepinca
Croatia
Učiteljica razredne nastave s 28 godina radnog iskustva. MIE Trainer za 2020./2021., Wakelet i Book Creator i ClassDojo Ambassador, Nearpod i Pear Deck Certified Author. Voditeljica eTwinning projekta Webučionica putem kojeg vodi i koordinira brojne webinare o digitalnim alatima. Nastavni proces, u učionici i online obogaćuje raznim digitalnim alatima koji doprinose ostvarivanju ishoda nastavnih sadržaja, jednostavnim i pristupačnim za korištenje učenicima i roditeljima.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC