Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
5.8MB

Tehnologija u službi očuvanja tradicije i održivoga razvoja

Prezentirat će se projekt proveden u OŠ Jurja Barakovića, Ražanac. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu financiranja projekata izvannastavnih aktivnosti. Cilj projekta bio je sačuvati i njegovati tradiciju te razviti svijest o važnosti očuvanja zdravlja, prirode i tradicijske baštine. Projektom se povezalo tradiciju sa suvremenim dobom te su se osvijestile mogućnosti korištenja digitalnih alata kod djece osnovnoškolskog uzrasta. Ostvareni su ishodi međupredmetnih tema osobnog i socijalnog razvoja, učiti kako učiti, građanskog odgoja i obrazovanja, zdravlja, uporabe IKT-a i održivoga razvoja. Nastale su četiri tiskane slikovnice s različitom tematikom i njihove digitalne inačice. U izradi digitalnih slikovnica učenici su se koristili alatom Book Creator.

Autor(i):

Lidija Miočić
Osnovna škola Jurja Barakovića, Ražanac
Croatia
Lidija Miočić (rođ. Rudić) rođena je 21. rujna 1983. godine u Zadru. U Zadru je završila Opću gimnaziju Franje Petrića. 2006. godine diplomirala je Hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Od 2011. godine je zaposlena kao učitelj hrvatskoga jezika u OŠ Jurja Barakovića, Ražanac. Od 2018. godine je doktorand Učiteljskog fakulteta u Zagrebu na poslijediplomskom doktorskom sveučilišnom studiju Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti gdje je u travnju 2021. obranila temu doktorskog rada.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC