Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
34.3MB

Biciklinom po gradu, plućima daj snagu!

Ovim ćemo interaktivnim izlaganjem predstaviti projekt učenika i nastavnika Medicinske škole u Varaždinu pod nazivom „Biciklinom po gradu, plućima daj snagu!“. Projekt je za cilj imao povezivanje brige o zdravlju i brige o okolišu te njihovo promicanje u lokalnoj zajednici. Ostvaren je radom učenika u sklopu više predmeta (Etika, Građanski odgoj i obrazovanje, Geografija) te izvannastavne aktivnosti GLOBE programa, a cijelim su se projektom protezali ishodi međupredmetnih tema (održivi razvoj, upotreba IKT-a, građanski odgoj i obrazovanje, zdravlje, osobni i socijalni razvoj). Stalan motiv projekta bio je odgovorno i svrhovito korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije koja je dostupna svim učenicima u svakom trenutku. Ovom ćemo prilikom prikazati na koji smo način implementirali mobilnu fitnes aplikaciju Endomondo u projekt potaknut okolišnim problemom u gradu Varaždinu, na koji smo način koristili društvenu mrežu Instagram u promidžbi ciljeva projekta te kako smo snimljenim videom motivirali učenike škole za sudjelovanje.

Autor(i):

Jadranka Težački
Medicinska škola Varaždin
Croatia
Diplomirala 1998. na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te bibliotekarstvo 1999. na dopunskom dodiplomskom studiju Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. radi u osnovnoj i srednjim školama u Bjelovaru, a od 2008. do danas zaposlena je kao nastavnica sociologije, etike te politike i gospodarstva u Medicinskoj školi Varaždin te kao knjižničarka iste škole. Izborni predmet Građanski odgoj i obrazovanje predaje učenicima smjera medicinska sestra/tehničar opće njege od 2012. godine. U okviru ovoga predmeta mentorica je učenicima na smotrama iz sticanja građanskih kompetencija u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanja. Nekoliko godina za redom bila je mentorica učenicima u izdavanju školskog lista te školskog godišnjaka. U svom svakodnevnom nastavničkom i knjižničarskom radu primjenjuje digitalne tehnologije već 24 godine, za koje se permanentno stručno usavršava.

Mirela Turk
Medicinska škola Varaždin
Croatia
Diplomirala 2014. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu te stekla zvanje magistre edukacije geografije. Od 2017. godine radi u Medicinskoj školi Varaždin. Osim nastavu geografije, predaje nastavu izbornog predmeta Osnove ekologije te vodi Program GLOBE u školi. Kroz nastavni i izvannastavni rad kod učenika nastoji potaknuti znatiželju za istraživanjem te stjecanjem znanja i vještina o prostoru gdje žive, o Hrvatskoj i o svijetu. Već se za vrijeme studija zainteresirala za digitalne tehnologije i njihovu primjenu u nastavi te se u tom području nastavila samostalno educirati. Sudjelovala je u predavanjima, radionicama i e-tečajevima u sklopu projekta e-Škole. Završila je nekoliko e-tečajeva iz područja kartografije i GIS-a u organizaciji tvrtke Esri. Stečene digitalne kompetencije redovito primjenjuje u nastavi te ih razvija i kod učenika zajedno s geografskim vještinama i kartografskom pismenošću.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC