Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
14.7MB

Učimo razmišljati i djelovati održivo

Scenariji poučavanja međupredmetnih tema i njihova integriranost u školske kurikulume nastavnih predmeta relativna je novost dostupna na Edutoriju e-škole. Scenariji su izrađeni u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. e-Škole scenariji poučavanja su materijali za učitelje i nastavnike u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Prijedlozi nastavnih aktivnosti nisu vremenski ograničeni već ih učitelj prilagođava svojim mogućnostima i mogućnostima svojih učenika. Anketnim upitnikom provedenim među učiteljima nekoliko škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji došlo se do podatka da veoma mali broj učitelja koristi navedene scenarije poučavanja. Čak 66% ispitanika nikada nije pristupilo niti jednom scenariju međupredmetnih tema. Cilj je ovoga izlaganja zainteresiranim sudionicima skupa približiti scenarije poučavanja međupredmetnih tema koji su dostupni na Edutoriju e-škole, s posebnim naglaskom na teme vezane za održivi razvoj. U scenarijima poučavanja predložene su aktivnosti za veći broj nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Tijekom izlaganja prikazat ćemo primjenu scenarija Tko proizvodi moje povrće kroz nastavne aktivnosti za predmet Kemija pod nazivom Od pesticida do ekocida. Predstaviti ćemo primjenu ovog scenarija među učenicima osmog razreda, analizirati koliko su bili uspješni u realizaciji aktivnosti ovog scenarija, s kojim izazovima su se suočavali, koliko dugo je trajalo njihovo istraživanje, kako su predložene aktivnosti iskoristili u skladu s uvjetima rada i do kojih su zaključaka došli.

Autor(i):

Sandra Lacić
Osnovna škola Brodarica, Brodarica
Croatia
Sandra Lacić, rođena je u Šibeniku 1973.g. Godine 1992. upisala je Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, smjer biologija i kemija na kojem je diplomirala 1998. godine. 2003. upisala je poslijediplomski studij iz Didaktike prirodnih znanosti usmjerenje biologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. 2008. obranila je magistarski rad s temom "Ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike u splitskom akvatoriju" i tako postala magistar znanosti. Od 1999. radi u OŠ "Brodarica" u Šibeniku, gdje predaje prirodu, biologiju i kemiju. 2011. postaje učitelj mentor, 2016. učitelj savjetnik, 2021. izvrstan savjetnik. 2010. postaje voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije i kemije za osnovne škole Šibensko-kninske županije. Od 2017. sudjeluje u pilot projektu ''e-Škole – Razvoj sustava digitalno zrelih škola (I., ll. i lll. faza)'' - Sudjelovala i surađivala u nekoliko obrazovnom istraživanju u sklopu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Redovito pohađa stručne skupove i seminare. Sudjeluje u organizaciji i provođenju školskih i županijskih natjecanja iz biologije i kemije. Stalni je član Županijskog povjerenstva za natjecanja iz biologije i kemije. Objavljuje znanstvene radove. Aktivno poznaje engleski jezik. Pokazuje dobre sposobnosti rada u multikulturalnom okruženju stečene sudjelovanjem u međunarodnim projektima. Ima dobre komunikacijske vještine stečene kroz profesiju sudjelovanjem na različitim stručnim i znanstvenim skupovima u ulozi predavača. Ima bogato iskustvo u projektima koji promoviraju cjeloživotno učenje. Izvrsno vlada alatima Microsoft Office te web 2.0 alata. Autorica je udžbenika, radnih bilježnica i priručnika iz Kemije za osnovne škole. Autorica je scenarija poučavanja MPT za predmete Priroda, Biologija i Kemija.

Tamara Banović
Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš
Croatia
Tamara Banović, rođena je 1973.g. Osnovnoškolsko obrazovanje pohađala je u OŠ "Josip Pupačić" u Omišu, a srednjoškolsko u Matematičko-informatičkoj gimnaziji u Omišu. Godine 1992. upisala je Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, smjer biologija i kemija na kojem je diplomirala 1997.g. 2003.g. upisala je poslijediplomski studij iz Didaktike prirodnih znanosti usmjerenje biologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. 2008.g obranila je magistarski rad s temom "Rasprostranjenje indikatora fekalnog onečišćenja i potencijalno patogenih bakterija u organizmima bentosa" te postala magistar znanosti. Od 1998. radi kao nastavnica biologije i kemije u u OŠ "Josip Pupačić" u Omišu. 2013.g. postaje nastavnik mentor, 2018.g. učitelj savjetnik, a 2017.g. postaje voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije za osnovne škole Splitsko – dalmatinske županije. Sudjeluje u organizaciji školskih natjecanja iz biologije i kemije. Stalni je član Županijskog povjerenstva za natjecanja iz biologije te tri posljednje godine član Državnog povjerenstva Smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola. Voditeljica je GLOBE program, sudjeluje na Državnim GLOBE smotrama. Bila je mentor na istraživačkim radovima za projekte: Dvi dalmatinske zime na dvi postaje, Procjena sanitarne ispravnosti morske vode i školjkaša u omiškoj gradskoj luci, Fenološka motrenja žućenja smokve u Virju i Omišu u 2017.godini te Utjecaj vremenskih uvjeta na količinu i sastav meda. U suradnji sa stručnom službom škole sudjelovala je u nizu istraživanja u školi (preventivni programi, strah od ispitivanja, stres kod školske djece, Utjecaj matematičkih kompetencija na razumijevanje koncepata iz kemije). Autorica je udžbenika i radnih bilježnica iz Prirode i Kemije za osnovne škole.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC